NyhederNyheder

Solrød deltager i konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”

Blomstrende grønne områder og lokale naturambassadører, der skal hjælpe med at få biodiversiteten til at trives, udgør sammen med et muligt nyt projekt i og ved Solrød Bæk Solrød Kommunes primære bidrag til konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”.

Nu skal biodiversiteten have endnu bedre vilkår i Solrød Kommune, hvor borgerne i forvejen bor og lever tæt på smuk og rekreativ natur.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på udvalgets møde den 15. marts 2021 nemlig besluttet at tilmelde Solrød Kommune til en konkurrence udskrevet af miljøministeren om at blive ”Danmarks vildeste kommune”. Konkurrencen handler om at være med til at vende udviklingen med, at biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og i stedet være med til at skabe gode rammer, hvor biodiversiteten kan trives.

”Naturen er vores alle sammens ansvar, og det er vigtigt, at vi sætter ind og løfter i samlet flok, for det er en stor opgave, vi globalt set står over for med at styrke biodiversiteten. Byrådet har allerede i november 2020 vedtaget en ny naturkvalitetsplan, der skal sikre vores sjældne og særlige natur og hjælpe biodiversiteten på vej, og Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets beslutning om at deltage i konkurrencen om at være Danmarks vildeste kommune er endnu et vidnesbyrd om, at vi tager biodiversiteten alvorligt,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Det er særligt tre projekter, som skal udgøre størstedelen af Solrød Kommunes indsatser i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Et af projekterne går ud på at kortlægge på hvilke kommunale grønne arealer, der kan skabes bedre forhold for biodiversiteten. Samtidig vil Solrød Kommune uddanne borgere til at være naturambassadører, der kan gennemføre egne biodiversitetsprojekter og også hjælpe og rådgive andre, der ønsker at gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne arealer.

Sidst men ikke mindst ønsker kommunen i et tæt samarbejde med nogle lodsejere langs med Solrød Bæk at undersøge muligheden for at sætte gang i et klimatilpasnings- og stiprojekt langs Solrød Bæk fra Havdrup til Solrød, som måske også kan indeholde en mulighed for skovrejsning. Som en del af projektet er der tanker om at etablere en helt ny sti langs med bækken, så borgere kan gå fra Havdrup til Solrød i de smukke, grønne omgivelser. Projektet skal også opgradere Solrød Bæk, så lodsejerne bedre kan komme af med vandet på deres marker samtidig med, at vandkvaliteten i bækken og naturen og biodiversiteten i området bliver forbedret.

”Landbrug har hjemme i Solrød Kommune, og det er der ingen planer om at ændre på. Jeg synes, at det er rigtig flot, at lodsejerne gerne vil bidrage til naturen og fællesskabet ved at undersøge mulighederne for det her projekt, hvor der både kan ske en bedre afledning af vand fra markerne samtidig med, at der sker en forbedring af naturforholdene i nærheden af og i vandløbene. Det er et projekt, som alle får fordele af – lodsejerne får bedre mulighed for at dyrke deres arealer, og borgerne får bedre mulighed for at nyde naturen i området,” siger Niels Hörup. 

Konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune” finder sin vinder i slutningen af 2022, hvor miljøministeren sammen med fagfolk vil kåre en vinder, der ud over æren også vinder 1 mio. kr. til et vildt naturprojekt.

”Til den tid er vi alle vindere med de mange super gode og vigtige initiativer, der bliver sat i søen rundt omkring i Danmark, og det bliver spændende at se, hvem der løber med titlen og ikke mindst præmien på en 1 mio. kr.,” siger Niels Hörup.