NyhederNyheder

Nyt samarbejde skal øge trygheden i Solrød Kommune

Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt har indgået et partnerskab, der skal være med til at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og øge trygheden.

Borgmesteren i Solrød Kommune, Niels Hörup, politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, Lene Sørensen, og programchef i Bo Trygt, Britt Wendelboe, har den 1. marts 2021 underskrevet en partnerskabserklæring, der har som mål at nedbringe antallet af indbrud i og øge trygheden i Solrød Kommune.

Solrød Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt har indgået et partnerskab, hvor parterne arbejder hen i mod tre konkrete mål:  

 1. At reducere antallet af  indbrud med totredjedele. Målet er at komme under  74 indbrud om året i Solrød Kommune inden for en femårig periode.
 2. At styrke nabofællesskabet gennem 1.275 nye, aktive nabohjælpere  inden for en femårig periode.
 3. At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet.

”Byrådets vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og her spiller tryghed en stor rolle. Det er afgørende for vores velbefindende, at vi har det trygt, og derfor er jeg glad for, at et enigt byråd har valgt at indgå et partnerskab med politiet og Bo Trygt om at gøre Solrød Kommune til en endnu tryggere kommune at leve og bo i”, siger borgmester Niels Hörup.

Et flertal i byrådets vedtog med budgetaftalen for 2021, at samarbejdet mellem Lokalråd, grundejerforeninger og SSP, hvor bl.a. nabohjælp er et særligt emne, skal styrkes, og det kan Bo Trygt-partnerskabet være medvirkende til.

”Indbrudstallene i Danmark har været nedadgående de seneste ti år, og jeg er sikker på, at vi med dette tværgående partnerskab kan tage den lokale forebyggelsesindsatsen til et nyt niveau. I fælleskab skal vi skabe lokale indsatser, hvor især et styrket, aktivt nabofællesskab kan være med til at gøre en stor forskel”, siger Niels Hörup.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2010 anmeldt 471 indbrud i privat beboelser i Solrød Kommune, mens tallet i 2020 var faldet til 128 indbrud.

Politidirektør Lene Sørensen mener, at et indbrud er et for meget, og derfor er hun glad for, at der i samarbejdet med Solrød Kommune og Bo Trygt lægges op til ambitiøse mål.

”Vi er rigtig glade for, at både Solrød Kommune og Bo Trygt ønsker dette samarbejde, så vi i fællesskab kan nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden i kommunen. Det er ambitiøse mål, men vi mener helt bestemt, at det er realistisk at indfri dem med det partnerskab, vi nu starter her i Solrød Kommune,” siger Lene Sørensen.

Også Britt Wendelboe, programchef for Bo Trygt er tilfreds med aftalen, og hun siger:

”Med aftalen er Solrød Kommune med til at gå foran og sætte et helt nyt niveau for indbrudsforebyggelse. Det gælder ikke kun lokalt, men også på landsplan, hvor Danmark har en kedelig rekord med ca. tre gange så mange indbrud som i vores nabolande. Bo trygt i Solrød Kommune vil udover at skabe mere tryghed bidrage med vigtig viden og erfaring om, hvordan vi lokalt og på landsplan kan blive bedre til at forebygge indbrud. Her er lokale indsatser i et tæt samarbejde mellem kommune, politi og borgere nemlig et af vores stærkeste redskaber,” siger Britt Wendelboe, programchef for Bo trygt.

Det er TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, som står bag partnerskabet Bo Trygt.

Fakta om Bo Trygt:

Bo trygt bygger på fire principper:

 • Lokale partnerskaber mellem kommune og politi. Partnerskabet skal sikre en målrettet indsats for at reducere indbrud, øge tryghed og få flere nabohjælpere.
 • At sætte forebyggelse højt på borgernes dagsorden
 • At arbejde for en konstruktiv pressedækning af indbrud i lokale medier
 • At arbejde databaseret, sådan at indsatsen kan målrettes behovet

I Bo Trygt-programmet vil der blive arbejdet med:

 • Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden med at forebygge indbrud
 • Skalsikring, som handler om udvendig sikring af bygningen
 • Trygge boligområder
 • Hæleri, så færre køber stjålne varer
 • Tyvens opdagelsesrisiko, hvilket bl.a. dækker over indretningen af det fysisk rum

 

Nøgletal:

   

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Anmeldte indbrud i beboelser

(Kilde: Danmarks Statistik)

Solrød

471

312

233

306

184

145

135

139

134

153

128

 

 

Nabohjælpere i Østsjælland pr. 9. februar 2021:  

Kommune 

Antal nabohjælpere 

Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere 

Greve  

3422 

67,7 

Køge  

3026 

49,3 

Roskilde  

4403 

49,6 

Solrød  

1906 

81,5