NyhederNyheder

Mere attraktive forhold for borgere og medarbejdere: Snart indfører Solrød Kommune Fleksibel Fredag

Fra 1. september 2021 indfører Solrød Kommune en ny arbejdsmodel, der sikrer, at borgerne får bedre og mere fleksible muligheder for personlig betjening, og samtidig får administrative medarbejdere også mulighed for en mere fleksibel arbejdsuge.

Mere fleksibilitet for borgerne, større arbejdsglæde for medarbejdere og en attraktiv, moderne arbejdsplads. Det er målet med den nye arbejdsmodel Fleksibel Fredag, der bliver indført i Solrød Kommune fra 1. september 2021 for administrative medarbejdere på rådhuset, i Børn og Unge Rådgivningen samt Kultur og Fritid. 

Den nye ordning betyder, at borgerne får bedre mulighed for at komme i kontakt med kommunen, da åbningstiderne på Solrød Rådhus og i Børn og Unge Rådgivningen bliver udvidet, og der kommer bedre mulighed for tidsbestilling.

Åbningstiderne bliver nemlig udvidet om morgenen hver mandag og tirsdag, hvor der vil være åbent i Borgerservice fra kl. 7.30 og i de øvrige afdelinger fra kl. 8, så bl.a. travle børnefamilier og pendlere har bedre mulighed for at komme i kontakt med kommunen både telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Der er fortsat åbent til kl. 18 i Borgerservice og kl. 17 i de øvrige afdelinger hver torsdag, mens der vil være helt lukket for personlig betjening om fredagen.

”Med Fleksibel Fredag giver vi borgerne i Solrød Kommune bedre og mere fleksible muligheder for betjening end i dag. Vores statistik viser, at der er flest henvendelser mandag, tirsdag og torsdag i Borgerservice og færrest om fredagen, så derfor imødekommer vi borgernes behov ved at skabe mere fleksible muligheder for personlig betjening med de udvidede åbningstider om morgenen,” siger kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen. 

Mulighed for hjemmearbejde eller fridag hver fredag
Fleksibel Fredag, som er en ordning inspireret af en fire-dages arbejdsuge, indebærer, at de nævnte administrative medarbejdere selv har rådighed over fredagen og frit kan vælge, om de vil arbejde hjemme, holde fri eller arbejde på arbejdspladsen. På den måde er der mulighed for en meget fleksibel 4-dages arbejdsuge, hvis medarbejderne ønsker det.

Medarbejderne kan frit vælge fra uge til uge, hvilken af de tre muligheder de ønsker at gøre brug af om fredagen, så de skal ikke lægge sig fast på et bestemt mønster. Arbejdsugen er fortsat 37 timer og bliver reguleret via den eksisterende flekstidsordning, som betyder, at der skal optjenes flekstimer for at holde fri.

Udover at skabe bedre fleksibilitet skal Fleksibel Fredag styrke Solrød Kommune som en moderne, attraktiv arbejdsplads, der følger med udviklingen, og styrke sammenhængskraften og effektiviteten i organisationen. Fremadrettet vil det være i ugens første fire dage, at medarbejderne er fysisk sammen og afvikler møder og andre tværgående opgaver, mens fredagen kan bruges til hjemmearbejde og fx opgaver, der kræver særlig fordybelse.

”Målet med den nye måde at indrette arbejdsugen på er, at medarbejderne skal opleve en større trivsel og arbejdsglæde som følge af den øgede fleksibilitet, og medarbejdere får bedre mulighed for at styrke balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Gode arbejdsvilkår og god trivsel er vigtigt for, at Solrød Kommune kan være med til at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere, og det håber vi, at Fleksibel Fredag kan bidrage til,” siger Henrik Winther Nielsen.

Fleksibel Fredag bliver i første omgang en 2-årig forsøgsordning med en midtvejsevaluering. Erfaringerne fra ordningen vil blive brugt til at undersøge lignende tiltag for andre dele af Solrød Kommune. 

Fakta: De nye åbningstider
De nye åbningstider for Solrød Rådhus og Børn og Unge Rådgivningen vil i fremtiden være:

Mandag: 8-14 (Borgerservice fra 7.30)

Tirsdag: 8-14 (Borgerservice fra 7.30)

Onsdag: 10-14 (Uændret)

Torsdag: 13-17 (Borgerservice til kl. 18)

Fredag: Lukket