NyhederNyheder

15 nye naturambassadører er klædt på til at fremme biodiversitet i Solrød Kommune

15 engagerede borgere i Solrød Kommune er blevet uddannet naturambassadører og med bagagen fuld af viden om biodiversitet og konkrete værktøjer til at støtte naturen, er de nu klar til at skabe mere liv og blomstring på egne og fælles arealer.

Hvilke konkrete tiltag kan vi gøre for at støtte op om den natur, som allerede findes i de grønne områder, og hvordan kan vi med meget få virkemidler skabe bedre natur i vores nærområder? Dét og meget mere er 15 engagerede borgere blevet klogere på hver onsdag aften i maj måned, hvor de har været en del af naturambassadøruddannelsen. Under kyndig vejledning har de lært om biodiversitet, fået konkrete værktøjer og selv gravet, plantet og bygget skjul for at give en kærlig hånd til naturen.

”Viden om naturen er vigtigt, inden man går i gang med at pleje den, og derfor har Solrød Kommune taget initiativ til at uddanne naturambassadører, som kan hjælpe med at udbrede den nødvendige viden om biodiversitet til deres naboer, familiemedlemmer eller bekendte. Derudover bliver naturambassadørerne inviteret til at fungere som bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet, når der skal laves større naturprojekter,” siger Maria Astrup Skov, biolog i Solrød Kommune, som står for naturambassadøruddannelsen.

Uddannelsen af naturambassadører er et blandt flere initiativer, som Solrød Kommune har igangsat, som en del af kommunens deltagelse i Miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune”, hvor landets kommuner skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter. Uddannelsen består af tre moduler og er en blanding af oplæg, debat, opgaver og vidensdeling, som alt sammen skal klæde deltagerne på med viden og inspiration om fremme af biodiversitet i bred forstand. To gange årligt vil Solrød Kommune samle de færdiguddannede naturambassadører for at drøfte ny viden om biodiversitet, lokale naturprojekter og for at skabe et rum for udveksling af erfaring.

”Det var en øjenåbner for mange af deltagerne, at en helt almindelig græsplæne er så fuld af vilde urter, at man alene ved at stoppe græsslåmaskinen ville få en helt fantastisk blomstrende eng. Det er ofte bedre at bevare en gammel plæne end at omlægge den med en udsået frøblanding, og så er det også en billigere måde at skabe natur på,” fortæller Maria Astrup Skov.

Som en del af uddannelsen har alle 15 borgere haft fingrene i jorden og prøvet kræfter med bl.a. at bygge et kvashegn, at grave et minivandhul og bygge pindsvinebo. Derudover har de nye naturambassadører også gravet en grøft til padder og plantet eng-blomster i en have nær Skensved Å, og nu er de alle 15 klar til gennemføre projekter på egen hånd til gavn for biodiversiteten på egne og fælles arealer.

 

Fakta:

Som en af de første kommuner i Danmark udarbejdede Solrød Kommune i 2014 en detaljeret naturkvalitetsplan for bevarelse af naturen i kommunen. Naturkvalitetsplanen blev i 2020 revideret med konkrete indsatser og inspiration for borgere og virksomheder til fremme af de unikke naturområder og sjældne vilde arter. Hvis du har lyst til at blive en medspiller i indsatsen for en rigere natur, kan du finde inspiration og læse mere i Naturkvalitetsplanen, som du finder på www.solrod.dk.