NyhederNyheder

Sådan har det nye byråd konstitueret sig

Et flertal i Solrød Byråd har valgt Emil Blücher fra Liberal Alliance som ny borgmester i Solrød Kommune.

Onsdag den 1. december 2021 afholdt Solrød Byråd det konstituerende møde, hvor pladserne i kommunens udvalg blev fordelt. 

Du kan se, hvordan nogle af pladserne i de politiske udvalg blev fordelt nedenfor, og du kan se fordelingen af pladserne i alle udvalg på www.solrod.dk ved at klikke på fanen Politik og herefter gå ind på fanen Byråd og vælge menuen Dagsordenener og referater. 

  • Borgmester: Emil Blücher (I).

  • 1. viceborgmester: Niels Hörup (V).

  • 2. viceborgmester: Jonas Ring Madsen (A).

  • Økonomi-, teknik- og miljøudvalget: Emil Blücher (I), Niels Hörup (V), Jan Færch (C), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Christian Nyholm (H), Brian Mørch (O).

  • Familie- og uddannelsesudvalget: Regine Hovmøller (I), Mads Silberg (C), Henrik Boye (I), Kim Sunesen (V), Ina Lindemark (H), Hanne Bache Vognbjerg (A), Annette Fynbo Blem (A).

  • Social-, sundheds- og fritidsudvalget: Lene Stevnhoved (V), Morten Scheelsbeck (C), Ivar Haugaard-Hansen (V), Kim Sunesen (V), Carsten Ring (H), Jytte Willendrup (A), Ina Lindemark (H).

  • Folkeoplysningsudvalget: Henrik Boye (I), Ivar Haugaard-Hansen (V) (suppleant).

  • Børn- og unge-udvalget: Niels Hörup (V), Christian Nyholm (H), Jytte Willendrup (A) (suppleant), Lene Stevnhoved (V) (suppleant).

Et flertal i byrådet ønsker at ændre antallet af udvalg, og det kan ske ved, at byrådet af to omgange på byrådsmøder vedtager at ændre byrådets styrelsesvedtægter og dermed får mulighed for at oprette og ændre på udvalgenes sammensætning og navne.