NyhederNyheder

Godkendt: Planen for, hvordan Solrød Kommune kan udvikle sig, er nu klar

Efter en bred borgerinddragelse har et flertal i byrådet nu godkendt den plan, der sætter de overordnede rammer for mulighederne for udviklingen af Solrød Kommune – Kommuneplan 2021. På baggrund af borgernes tilbagemeldinger er der bl.a. taget tre byudviklingsområder i Havdrup ud af kommuneplanen.

I alle kommuner findes der er en overordnet plan, som sætter rammerne for kommunens udviklingsmuligheder. Planen kaldes for en kommuneplan, og efter en proces med bred borgerinddragelse har et flertal i byrådet på byrådsmødet den 20. december 2021 godkendt den nyeste udgave for Solrød Kommune – nemlig Kommuneplan 2021.

”Kommuneplanen er et vigtigt redskab i arbejdet med at bringe byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, til live. Det er nemlig den plan, der bestemmer de overordnede muligheder for, hvordan vores dejlige kommune kan udvikle sig,” siger borgmester og formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Niels Hörup og fortsætter:

”Man kan egentlig godt kalde kommuneplanen for en mulighedsplan, for den sætter rammerne for, hvad der er muligt. Det er ikke det samme som, at byrådet vælger at udnytte de muligheder. Det vil sige, at kommuneplanen definerer det spillerum, som byrådet kan planlægge indenfor, men det er først, når byrådet træffer en konkret beslutning om en lokalplan, at mulighederne i kommuneplanen bliver til konkrete planer.”

Kommuneplanen gælder i 12 år ad gangen, men hvert 4. år skal byrådet tage stilling til, om der er noget i planen, der skal ændres. Forud for arbejdet med Kommuneplan 2021 har byrådet valgt Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som udgangspunkter for gennemgangen af kommuneplanen. Det er derfor særligt emnerne ’by- og boligudvikling’, ’det åbne land’ og ’klima og bæredygtighed’, der er blevet dykket ned i i arbejdet med kommuneplanen.

Bred borgerinddragelse er med til at forme kommuneplanen
Det er vigtigt for byrådet, at borgerne har haft gode muligheder for at komme med deres holdninger, så de på den måde er med til at kvalificere Kommuneplan 2021. Kommuneplanen er udarbejdet ud fra de mål, strategier og indsatser, der fremgår af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, og der har allerede i forbindelse med udarbejdelsen af de to planer været en indkaldelse af idéer og forslag hos borgere m.fl., ligesom der blev afholdt to borgermøder om planstrategien. 

Samtidig har Kommuneplan 2021 været i offentlig høring, og der har også været afholdt to borgermøder om kommuneplanen. Der har således været en bred og løbende borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021, og i alt er der kommet 46 høringssvar til planen, som alle taget med i betragtning i det videre arbejde med planen.

På baggrund af politiske drøftelser, borgermøder og høringssvar fra borgerne m.fl. har byrådet bl.a. valgt at lade de tre byudviklingsområder i Havdrup ved Skovvænget, Sallevvej og Ørnesædet udgå af Kommuneplan 2021 og i stedet lade de tre områder indgå som mulige byudviklingsområder i en eventuelt kommende helhedsplan for Havdrup. Det betyder, at områderne i Kommuneplan 2021 fremgår som såkaldte perspektivområder.

Samtidig er der tilføjet en opdateret klimatilpasningsplan i forhold til Kommuneplan 2017, og der er tilføjet et Grønt Danmarkskort med nye udpegninger af naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser til dyr og planter.

Her kan du se Kommuneplan 2021
Kommuneplan 2021 udkommer digitalt – det vil sige med sin helt egen hjemmeside, hvor det er nemt at klikke rundt i lige præcis de emner, der interesserer dig. I starten af januar kan du finde et direkte link til hjemmesiden for Kommuneplan 2021 på www.solrod.dk under fanen ’Politik’ og ’Planer og politikker’.

Du kan også allerede nu se Kommuneplan 2021 som en pfd, der ligger som et bilag til den sag, som byrådet har behandlet på byrådsmødet den 20. december. Du finder sagen ved at gå ind på www.solrod.dk, og under fanen ’Politik’ klikker du på ’Byråd’. Til højre er der en kolonne, hvor du kan finde referater og dagsordenspunker for byrådets møder.