NyhederNyheder

Fra landbrugsjord til vild natur: Ambitiøst naturprojekt i Solrød Kommune imponerer miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin har besøgt Solrød Kommune for at høre mere om et ambitiøst naturprojekt, der skal omdanne yderligere 3 procent af kommunens geografisk samlede areal til vild natur. Projektet er resultatet af et tæt samarbejde mellem både lokale landmænd og lodsejere, kommunen, flere forsyningsvirksomheder og Naturstyrelsen, og det kommer bl.a. både til at løfte biodiversiteten, beskytte drikkevandet og mindske CO2-udledningen.

Imponerende. Det var miljøminister Lea Wermelins overvejende indtryk, da hun mandag den 9. august 2021 besøgte Solrød Kommune for at høre mere om et stort naturprojekt, som spiller ind i Miljøministeriets landsdækkende konkurrence ’Danmarks vildeste kommune’.

”Formålet med konkurrencen er, at vi skal give en mere sprudlende, kriblende og levende natur videre til vores børnebørn, og den tankegang rammer Solrød Kommune spot on med de gode initiativer, kommunen har sat gang i. Solrød Kommune har sammen med flere samarbejdsparter iværksat et stort naturprojekt, som ikke alene løfter biodiversiteten, men som samtidig beskytter drikkevandet, sikrer mindre CO2-udledning og giver borgerne bedre mulighed for at komme ud og nyde naturen. Det er godt gået,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Projektet, som miljøministeren omtaler, er et omfangsrigt naturprojekt, der skal omdanne yderligere 3 procent af kommunens geografiks samlede areal til vild natur. Projektet er et samarbejde mellem både lokale landmænd og lodsejere, flere forsyningsvirksomheder, Naturstyrelsen og kommunen, og det gør ikke bare kommunen vildere, grønnere og endnu meres smuk. Projektet har også en lang række fordele for både naturen og borgerne så som øget biodiversitet, beskyttelse af drikkevandet, klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning, bedre muligheder for de lokale landmænd og en skøn, rekreativ natursti, der binder byerne Havdrup og Solrød sammen. 

Fra landbrugsjord til vild natur
Projektet går kort sagt ud på, at lokale landmænd og lodsejere bytter ca. 120 hektar af deres jord langs med Solrød Bæk ud med landbrugsjord et andet sted. Arealerne er udpeget til særligt beskyttede områder, hvor der bores og kan bores efter drikkevand, og i stedet for landsbrugsjord skal arealerne omdannes fra dyrkede marker til et unikt eng- og moseområde med vild natur og klukkende vandløb med masser af fisk og fauna. Samtidig vil Solrød Kommune gerne kunne etablere en natursti, som gør, at borgerne kan nyde den smukke natur på gåben hele vejen mellem byerne Havdrup og Solrød.

”Det er er super godt projekt, som vi er meget begejstrede over. Som kommune ville vi ikke selv være i stand til at løfte et så ambitiøst projekt af denne størrelse, der både rummer øget biodiversitet, klimasikring, reduktion af CO2-udledning, beskyttelse af drikkevandet og bedre mulighed for at komme ud og nyde vores skønne natur for vores borgere. Vi er mange aktører, der brænder for dette projekt, og vi får alle sammen noget rigtig godt ud af det, det er ret unikt – ja, der er nærmest bonus på alle hylder,” siger borgmester Niels Hörup, som understreger, at projektet kun kan lade sig gøre, fordi lokale landmænd og lodsejere er positivt stemt over for det.

For at projektet skal lykkes, skal de lokale landmænd og lodsejere, der er gået ind i projektet, nemlig have byttet deres jord til god landbrugsjord et andet sted. Derfor har Solrød Kommune i samarbejde med de lokale landmænd og lodsejere søgt statens pulje til multifunktionel jordfordeling, som netop sørger for, at landmændene og lodsejerne får egnet landsbrugsjord et andet sted i nærområdet.

Ud over det ambitiøse ådalsprojekt hørte Lea Wermelin også om, hvordan Solrød Kommune uddanner borgere til at være naturambassadører og om, at kommunens skoler og daginstitutioner alle laver konkrete handleplaner for at få mere biodiversitet på deres arealer. Samtidig vil Solrød Kommune omdanne nogle af de kommunale grøftekanter og rabatter til naturarealer.

”Solrød Kommune inddrager borgerne på flere forskellige måder, og det gør den globale biodiversitets udfordring lokal og konkret på en god og håndgribelig måde,” siger miljøministeren.

Fakta
Ådalsprojektet er en indsats i Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2020-2024 og indgår som et af Solrød Kommunes projekter i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale landmænd, lodsejere og Naturstyrelsen. Som en del af projektet vil Solrød Kommune bl.a.

  • Udlægge strækninger med græssende får, geder eller heste
  • Skabe nye åndehuller med vilde marker og enge
  • Etablere små søer
  • Slynge Solrød Bæk
  • Åbne en rørlagt strækning på Salbjerg Bæk
  • Skabe små oaser med hjemmehørende træer og buske
  • Foretage en genopretning af Tykmosen

Udover Ådalsprojektet vil Solrød Kommune også øge biodiversiteten på kommunale arealer, herunder på skoler og i daginstitutioner, samt uddanne borgere til at være lokale naturambassadører.

Du kan læse mere om initiativerne på www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/danmarks-vildeste-kommune