NyhederNyheder

Endnu mere grøn, lokal varme: Nyt Havdrup-boligområde skal varmes op med bæredygtig fjernvarme

Et kommende boligområde nord for Havdrup Skole skal varmes op ved hjælp af lokal, grøn varme fra bl.a. Solrød Biogas og Havdrup Solvarmeanlæg.

Allerede nu varmes dele af Havdrup-boligerne op med grøn fjervarme samtidig med, at et stort, bæredygtigt fjernvarmeprojekt skal sikre endnu mere grøn varme til Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved. Og nu er der igen endnu mere grøn fjernvarme på vej til Havdrup.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 30. august 2021 godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a, som skal sikre, at et planlagt, nyt boligområde nord for Havdrup Skole kan opvarmes med lokal, grøn fjernvarme.

”Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og det er en problematik, vi er nødt til at tage meget seriøst også på lokalt plan. Derfor er det også super godt, at vi kan udnytte de gode, lokale muligheder for bæredygtig og samfundsøkonomisk fornuftig fjernvarme fx fra vores biogasanlæg. Netop energiforsyning er et af de områder, hvor der er størst gevinst at hente i forhold til CO2-reduktion. I Solrød Kommune vil vi skabe indsatser, som har både lokale og globale effekter og flersidige fordele for mennesker og miljø, og dette projekt taler direkte ind i den målsætning,” siger formand for Økonomi-, teknik og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Projektforslaget, som forud for byrådets beslutning har været i høring, går ud på, at der lægges fjernvarme ud til de ca. 40 nye parcelhuse, der er planlagt til at blive opført nord for Havdrup Skole. Områdets varmebehov vil via fjernvarmeledninger blive dækket af de lokale energiproduktionsanlæg i Havdrup, herunder eksisterende solvarmeanlæg og biogaskraftvarmeværk samt planlagte varmepumpeanlæg dels ved Havdrup Solvarmeanlæg og dels ved Solrød Biogasanlæg. De planlagte varmepumper udnytter eksisterende overskudsvarme og solvarme til at opvarme fjernvarmevandet, og dermed fås en meget effektiv varmeudnyttelse. 

Hvis borgerne i det kommende, nye boligområde vælger at gøre brug af tilbuddet om den bæredygtige fjernvarme, vil det spare miljøet for ca. 90 procent af den CO2-udedning, et naturgasfyr ville udlede.

Fjernvarmeprojektet er desuden i tråd med målene i Solrød Kommunes klimaplan, hvor Solrød Kommune bl.a. har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.