NyhederNyheder

Solrød sender flot regnskab til revision

Budgettet er overholdt, og Solrød Kommune har en solid kassebeholdning, som i de kommende år bl.a. skal bruges på anlægsudgifter som fx udbygning af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter, Strandens Hus og en udbygning af Plejecenter Christians Have.

Der er fortsat orden i økonomien i Solrød Kommune. Det viser det regnskab, som et enigt byråd på byrådsmødet den 26. april 2021 har sendt videre til revision.

Solrød Kommune har på trods af stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde og befolkningstilvækst holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket af staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

Samtidig er kassebeholdningen øget som følge af ekstraordinære indtægter fra salg af jord.

”Alt i alt er det et positivt regnskab, byrådet sender til revision. 2020 har været endnu et godt år for Solrød Kommune, hvor der trods coronapandemien har været fokus på fremgang og vækst. Takket være engangsindtægter fra salget af jord fra Trylleskov Strand, Havdrup Vest, Green Hills og Erhvervskilen har vi også en solid kassebeholdning, som sikrer os en stabil økonomi de kommende år. Det er rigtig godt, fordi vi i årene, der kommer, ikke har et stort nok overskud til at dække anlægsinvesteringerne, og vi kommer derfor til at bruge ca. 80 mio. kr. af kassebeholdningen de næste to år til forskellige planlagte anlægsprojekter som fx en udbygning af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter, Strandens Hus og en nødvendig udbygning af Plejecenter Christians Have,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”En kommune skal naturligvis ikke være en sparekasse, men det er nødvendigt, at vi har en robust økonomi. Det gør, at vi kan investere i udvikling af kommunen, håndtere uforudsete økonomiske udfordringer og passe godt på borgerne. Så selvom kassebeholdningen lige nu ser stor ud, skal vi huske på, at mange af pengene er øremærket til de kommende år, de kommer fra engangsindtægter, som vi ikke får igen – og pengene kan som bekendt kun bruges en gang.”

Regnskabet overgår nu til revisionens gennemgang, og byrådet godkender derefter regnskabet endeligt på byrådsmødet den 21. juni 2021, når revisionsberetningen er klar. Allerede nu er det dog muligt at dykke ned i tallene i regnskabet ved at klikke ind på Solrød Kommunes hjemmeside og finde det under dagsordenen til byrådets mødet den 26. april 2021.