NyhederNyheder

Solrød Kommune indgår nyt stærkt samarbejde på erhvervsområdet

Solrød Kommune har indgået et nyt samarbejde med Erhvervshus Sjælland, som bliver operatør på en ny erhvervsindsats under navnet Solrød Erhvervsservice.

Når iværksættere og virksomheder i Solrød Kommune får brug for erhvervsservice i form af hjælp og vejledning, kommer de i fremtiden i kontakt med en medarbejder fra Erhvervshus Sjælland.

Solrød Kommune har nemlig indgået en ny aftale om kommunens lokale erhvervsindsats med Erhvervshus Sjælland, som i forvejen hjælper virksomheder og iværksættere rundt i hele Region Sjælland. Den nye indsats hedder Solrød Erhvervsservice og kommer til at skabe nogle helt nye rammer og muligheder for den lokale service til iværksættere og virksomheder.

”Erhvervsfremmesystemet i Danmark har ændret struktur til et mere enkelt system med fokus på virksomheder og iværksætteres behov og evner til at udvikle og omstille sig. Derfor har tiden været inde til at revurdere vores nuværende indsats, og i den forbindelse har vi afsøgt vores muligheder og er kommet frem til, at vi med et samarbejde med Erhvervshus Sjælland kan tilbyde vores lokale erhvervsliv nogle meget stærke rammer inden for iværksætteri og erhvervsservice,” siger borgmester Niels Hörup, som fortsætter:

”Vi har allerede gode erfaringer med at samarbejde med Erhvervshus Sjælland i forhold til den specialiserede erhvervsservice, som alle kommuner kan benytte sig af, og vi glæder os til at udvide samarbejdet, så det også gælder den mere basale understøttelse af vores erhvervsliv. Det betyder samtidig, at vores erhvervsliv kan nyde godt af synergieffekterne ved at samarbejde tæt med et stort erhvervshus, der har et meget veletableret netværk. Med det nye samarbejde bliver vores lokale erhvervsliv en del af et stærkt, fagligt fællesskab med mange forskellige kompetencer, som kan spille vores virksomheder stærke og derved kan skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. ”

Aftalen med Erhvervshus Sjælland træder i kraft den 1. august 2021 og erstatter den aftale om erhvervsindsatsen, som Solrød Kommune har med Greve Kommune i form af Greve Solrød Erhvervsservice. 

I Erhvervshus Sjælland er formand for Erhvervshuset John Brædder også glad for, at man nu prøver en ny samarbejdsmodel af med Solrød Kommune.

”Vi ser nogle spændende muligheder ved at komme tættere på erhvervslivet i Solrød Kommune og understøtte iværksættere og virksomheder på en anden måde, end vi gør i dag med den specialiserede service. Den lokale indsats for virksomheder er helt afgørende for udviklingen i erhvervslivet, og vi glæder os til at arbejde med virksomheder i Solrød Kommune som lokal erhvervsservice,” fortæller John Brædder, som også er borgmester i Guldborgsund Kommune. 

Erhvervshuset kommer til at dedikere en medarbejder til også at være fysisk til stede i kommunen for at sikre en tæt koordinering og et stærkt samarbejde med kommunens erhvervskonsulent og team af virksomhedskonsulenter, der i forvejen jævnligt besøger og har en tæt kontakt med kommunens lokale virksomheder. I forvejen har Solrød Kommune en unik organisering af erhvervsindsatsen, hvor kommunen som en af de første kommuner i Danmark har kombineret erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen ved at placere ansvaret for kommunens erhvervsindsats sammen med Job- og Socialcenteret, hvilket sikrer en god understøttelse af virksomhedernes udvikling og vækst.

Som en del af det nye samarbejde kommer der også en dedikeret hjemmeside til Solrød Erhvervsservice, et nyhedsbrev og flere andre tiltag, som skal sikre en nem adgang til mulighederne for at få sparring som virksomhed eller iværksætter og deltage i lokale netværk.

Fakta
Erhvervshusene er opstået i kølvandet på, at hele strukturen omkring erhvervsfremme blev ændret i 2019 for at forenkle virksomhedernes tilgang til erhvervsfremmesystemet. Erhvervshus Sjælland er en regional aktør, finansieret af de sjællandske kommuner, som hjælper virksomheder ift. forretningsudvikling inden for alt lige fra salg og markedsføring til finansiering, digitalisering eller eksport. Solrød Kommune har med den nye aftale indgået et yderligere samarbejde med Erhvervshus Sjælland om den lokale erhvervsservice med basal vejledning til virksomheder og iværksættere i Solrød Kommune.