NyhederNyheder

Ny hjemmeside: Information om Borgernes Hus samlet et sted

På baggrund af en grundig undersøgelse skal det nye byråd i 2022 tage stilling til, om der skal bygges et Borgernes Hus i Solrød Kommune. For at sikre byrådets ønske om en bred inddragelse af borgere i undersøgelsesperioden har Solrød Kommune oprettet en hjemmeside med fakta om det muligt kommende projekt.

Et flertal i Solrød Byråd har valgt at gå videre med undersøgelsen af et muligt Borgernes Hus som en del af udviklingen af Solrød Center og Solrød bymidte, og i 2022 skal det nye byråd tage stilling til, om projektet skal realiseres.

Frem mod den beslutning har byrådet vedtaget, at der skal ske en bred inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder, og den inddragelse vil starte op senere på året.  For at sikre, at det er nemt at finde frem til fakta som fx tidligere byrådsbeslutninger og informationer om, hvornår der bliver afholdt borgermøder, har Solrød Kommune oprettet en hjemmeside om projektet.

Hjemmesiden hedder borgerneshus.solrod.dk, og den vil løbende blive opdateret i takt med, at undersøgelsen skrider fremad. Der er et direkte link til den nye hjemmeside fra www.solrod.dk

”Borgernes Hus er et stort projekt, som der er en meget stor interesse for, og da byrådet ønsker en bred inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder, er det vigtigt, at det er nemt for alle, der har en interesse for projektet, at finde frem til fakta,” siger kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen.

For at sikre en erfaren projektleder til at styre processen med inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder og eventuel projektering har Solrød Kommune slået en stilling op som projektleder til Borgernes Hus.