NyhederNyheder

Et flertal i Solrød Byråd har aftalt budgettet for 2021-2024

Fem partier, der repræsenterer 16 ud af 19 byrådsmedlemmer, har indgået en budgetaftale, som sikrer Solrød Kommunes vækst og udvikling samtidig med, at det nuværende serviceniveau kan fortsætte. Hele budgetaftalen kan læses på Solrød Kommunes hjemmeside.

Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre har den 20. september indgået en budgetaftale for 2021-2024.

Budgettet indeholder en skattestigning over de kommende fire år, som skal dække merudgiften i forbindelse med udligningsreformen, som slog fast, at Solrød Kommune skal betale endnu flere penge til andre kommuner i udligning. Det har den konsekvens, at skatten stiger med 0,11 procentpoint i 2021, hvilket i gennemsnit per skatteyder betyder en skattestigning på 24,07 kr. pr. måned. Den nuværende ejendomsskat fastholdes, og der er fortsat ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Budgetaftalen sikrer samtidig Solrød Kommunes vækst og udvikling samtidig med, at det nuværende serviceniveau kan fortsætte og også kan rumme stigende udgifter til fx flere ledige, sikre hjælp til en stigende gruppe af sårbare børn samt rumme udgifter forbundet med, at befolkningen i Solrød Kommune bliver ældre. 

Samtidig indeholder budgetaftalen også en udbygning af Plejecenter Christians Have.

Partierne Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti står uden for budgetaftalen.

Hele budgetaftalen kan læses her

Der er desuden kommet ændringsforslag fra Liberal Alliance, som kan læses her

Samt et ændringsforslag fra Radikale Venstre, som kan læses her

Budgettet for 2021-2024 bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet den 5. oktober 2020.