NyhederNyheder

Rammerne for boligejere i Jersie Strand kystområde er nu blevet opdateret

Både lokalplanen og kommuneplantillægget for Jersie Strand kystområde er blevet moderniseret, så de passer bedre til boligejernes behov og samtidig sikrer, at området bevarer sin særlige karakter.

Hvor meget og hvor må man bygge på sin grund? Det er nogle af de bestemmelser, der er opdateret i den nye lokalplan og det nye kommuneplantillæg for kystområdet i Jersie Strand, som et flertal i byrådet har vedtaget på februar måneds byrådsmøde.

Som en del af opdateringen er de to gamle lokalplaner for Jersie kystområde fra 1980’erne transformeret om til én samlet plan, som sammen med kommuneplantillægget nu udgør rammerne for hele området.

Planerne er blevet opdateret ud fra input fra områdets to grundejerforeninger, som bl.a. har haft et ønske om, at der blev kigget en ekstra gang på bebyggelsesprocenten for at sikre mere tidssvarende byggemuligheder. Som noget nyt udvider lokalplanen derfor bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 procent.

Samtidig sikrer opdateringen af kommuneplantillægget, at der kan arbejdes videre med den kystsikring, som Solrød Kommune planlægger, der skal beskytte området og dets beboere mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

”Det har været vigtigt for både beboerne i området og for byrådet, at der er en balance mellem fornyelse og nybyggeri og ønsket om at bevare områdets særlige karakter, derfor har vi givet de gamle lokalplaner for området et servicetjek. Det betyder bl.a., at vi har lyttet til borgerne og fastholdt, at det fortsat kun er tilladt at bygge i halvanden etage i hele området,” siger borgmester Niels Hörup.