NyhederNyheder

Nu bliver Solrød skønnere: 400.000 kr. deles ud

Rekreative områder med ”vild dansk natur”, et nyt indbydende samlingssted ved Jersie Station samt grønne fællesarealer ved Trylleskov Strand – midlerne i Solrød Kommunes forskønnelsespulje er nu fordelt.

Solrød er en skøn kommune, og nu bliver den dejlige kommune ved Køge Bugt endnu skønnere.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig på udvalgets møde i februar valgt at dele mere end 400.000 kr. fra forskønnelsespuljen ud til fem forskellige projekter rundt omkring i kommunen.

I Havdrup vil beboerne langs med rabatten ved Svendstrupvang så vilde blomster og plante træer og buske, som insekter og vilde dyr kan boltre sig i. Og det er ikke det eneste område i Havdrup, der får mere vild natur. Havdrup Menighedsråd har nemlig søgt om penge til at etablere et rekreativt område med adgang via Havdrup Kirkegård, hvor menighedsrådet vil etablere en park med frugtlund, en natursti, ”vild dansk natur” og en yngleplads for fugle.   

I Gammel Havdrup Mose bliver det 25 år gamle fugletårn erstattet af et nyt tårn, så den smukke naturperle, der består af en mosaik af varieret natur med et rigt dyre- og planteliv, fortsat kan nydes fra højden.

Også i Jersie kan Solrødborgerne glæde sig over et forskønnelsesprojekt. Her vil Jersie Strand Grundejerforening omdanne den triste cykelparkeringsplads til et indbydende ”smørhul”, som borgere i alle aldre har lyst til at opholde sig i. Det er bl.a. planen, at området via forskellige elementer skal invitere børn og barnlige sjæle til at lege, og at man på bænke kan tage et hvil med en god kop kaffe eller en læskende is. 

Sidst men ikke mindst har Grundejerforeningen Fåreager 1-65 i Trylleskov Strand fået penge til at forskønne to fællesarealer med bl.a. træer, buske og bænke.

”Formålet med puljen er at gøre Solrød Kommune endnu bedre for borgerne, endnu mere grøn og endnu mere skøn, derfor er det også rigtig godt, at der er så mange gode initiativer fra borgere, der har lyst til at tage ansvar for vores kommune. I udvalget glæder vi os allerede til næste omgang ansøgninger i 2021,” siger udvalgsformand og borgmester Niels Hörup.   

Midlerne i forskønnelsespuljen stammer fra salget af HMN Naturgas, som byrådet i 2018 besluttede skal indgå i en pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder, legepladser og fællesarealer. Puljen, der løber i 10 år, er på lidt over 400.000 kr., og der blev første gang delt penge ud fra puljen i 2019.  Puljen finansierer maksimalt 80 procent af et ansøgt projekt – de resterende udgifter kan være finansieret af ansøger eller af frivillig arbejdskraft.