NyhederNyheder

Solrød får markant vartegn: Unikt og bæredygtigt boligbyggeri for alle generationer

Green Hills i Solrød Kommune bliver ikke blot et markant vartegn for kommunen, det bliver også et bæredygtigt foregangsprojekt, der rummer boligmuligheder for mennesker i alle aldre med et seniorfællesskab i hjertet af bebyggelsen. Ejendommen forventes at stå færdig i 2022/2023.

Det var med høje forventninger, at Solrød Kommune tilbage i august 2019 sendte den såkaldte Cordoza-grund i udbud med henblik på at skabe et enestående boligbyggeri i den sydlige del af kommunen. Det kommende boligbyggeri skulle nemlig leve op til en række ambitiøse krav om fx bæredygtighed, klimasikring, markant arkitektur samt varieret boligsammensætning og samtidig bidrage til kommunens vision om at være det bedste sted at leve og bo.

Forventningerne er til fulde blevet indfriet af ejendomsselskabet Balder Danmark, som i samarbejde med Bovieran Danmark har skabt et visuelt flot og bæredygtigt boligprojekt – et markant vartegn – som taler til alle generationer.

”Det er fremtidens boligbyggeri, der kommer til Solrød Kommune, og et projekt vi med rette kan være stolte over. Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo – hele livet, og med dette unikke boligbyggeri kan vi tilbyde noget helt særligt til både børnefamilier, seniorer, par, singler og unge. Samtidig harmonerer de meget høje bæredygtighedskrav, som vi fra start har sat for projektet, med vores ønske om bæredygtig udvikling i kommunen. Og så er byggeriets enestående form ikke alene smuk at se på, den sikrer også, at der tages bedst muligt hensyn til de omkringliggende naboer,” siger borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup.

Boligbyggeriet får navnet Green Hills, fordi det giver associationer til grønne bakker, der rejser sig fra jorden mod himlen. Det udvikles i et samarbejde mellem Balder Danmark, Sjælsø Management, Bovieran Danmark og Danielsen Architecture.

”Green Hills skal være et visuelt fyrtårn for hele Solrød Kommune og også et fyrtårn, hvad angår livskvalitet med alt, hvad det indebærer af fællesarealer, indretning af boliger, trafikale forhold, dagslysforhold, udsigt og frem for alt fællesskab,” siger Flemming Joseph Jensen, adm. direktør hos Balder Danmark.

Green Hills opføres som en åben karrébebyggelse med skrå tagflader, som rejser sig fra jordoverfladen og mødes i en spids i 9. etage. Den unikke form er ikke kun en fryd for øjet, den sikrer også, at der tages mest muligt hensyn til byggeriets naboer, da bygningerne er helt nede i jordhøjde tættest på nabobygningerne.

Bebyggelsen består af ca. 350 boliger, hvoraf de ca. 300 opføres af Balder Danmark. Disse varierer i størrelse fra 2-6 værelser, fordelt på 60-150 m2. Dertil kommer 55 andelslejligheder, som Bovieran Danmark opfører rundt om en 1.500 m2 indbydende vinterhave som et seniorfællesskab målrettet seniorer på 55+ år. 

”Vi ved fra vores tidligere Bovieran-byggerier, at vores seniorfællesskaber indbyder til aktiviteter og sociale relationer, som styrker fællesskabet blandt beboerne og øger deres livskvalitet,” fortæller Lars Jacobsen, direktør i Bovieran Danmark.

Høje krav til bæredygtighed
Det har været et specifikt krav fra Solrød Kommune, at boligbyggeriet skulle udvikles ud fra kravene i den internationalt ankerkendte DGNB-certificeringsordning, som bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed.

”Det betyder, at vi har tænkt både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed ind i projektet fra starten,” fortæller Jacob Hovmøller, projektchef hos Balder Danmark.

Næste skridt på vejen er, at Solrød Kommune nu igangsætter en lokalplanproces, der skal gøre det muligt at realisere projektet. Lokalplanen forventes vedtaget i efteråret 2020, hvorefter hele projektet forventes at blive sat i gang ultimo 2020, og Green Hills forventes at stå færdigopført i 2022/2023.

Fakta om Green Hills
Bebyggelsen består af ca. 350 boliger, hvoraf de ca. 300 opføres af Balder Danmark som lejeboliger. Disse varierer i størrelse fra 2-6 værelser fordelt på 60-150 m2, hvoraf den primære andel er 2-3 værelses lejligheder fordelt på 60-85 m2. Dertil kommer 55 senior-andelslejligheder i en Bovieran-bygning, som opføres i hjertet af bebyggelsen.

Byggegrunden er afgrænset af Cordozavej mod syd og Tåstrupvej mod vest og har en attraktiv beliggenhed tæt ved togstationer og motorvej. Desuden kobler grunden sig på et eksisterende sti- og cykelstinet, der giver adgang til bycentrum og ikke mindst stranden.

Teamet bag Green Hills:
Bygherre og køber: Balder Danmark A/S (ca. 300 lejeboliger)
Bygherre: Bovieran Danmark A/S (55 andelsboliger)
Projektudvikler og styringsentreprenør: Sjælsø Management ApS
Arkitekt: Danielsen Architecture A/S

Om køberen Balder Danmark
Balder Danmark A/S er et datterselskab af Fastighets AB Balder, som er et svensk børsnoteret selskab. Balder-koncernen er med aktiver pr. 30/9 2019 for over 150 milliarder SEK (over 100 milliarder DKK) ét af de største ejendomsselskaber i Skandinavien. Koncernen ejer, forvalter og udvikler boliger, erhvervsejendomme og hoteller i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland og England.

I Danmark ejer Balder ca. 2.100 lejeboliger fordelt på otte ejendomme, der har beliggenhed på Østerbro, Havneholmen, ved Amager Strandpark og i Ørestad. Dertil kommer over 1.350 lejligheder i igangværende projekter, fordelt på fem ejendomme i Ørestad, Hillerød, Hedehusene, Høje-Taastrup og nu også Solrød. Disse står klar i løbet af de næste par år. Desuden ejer Balder bl.a. Cirkusbygningen samt en række hoteller i indre København, såsom Nobis og Plaza.

Om Solrød Kommune
Solrød Kommune med lidt over 23.000 indbyggere er en levende kommune, der ligger knapt en halv time fra Rådhuspladsen i København og er omgivet af skøn natur.

Kommunen har nogle af landets bedste folkeskoler, pasningsgaranti i daginstitutionerne og et populært plejecenter, der er omgivet af en 8.000 m2 eventyrlig sansehave.

Solrød Kommune er beriget med et stærkt foreningsliv, en veludbygget infrastruktur og en helt unik natur med en af Sjællands smukkeste badestrande.

Illustrationer
Danielsen Architecture

Green Hills 2 Low

Green Hills 3 Low

Green Hills 4 Low