NyhederNyheder

Borgmester: Misvisende undersøgelse fra Dansk Industri

Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse for Solrød Kommune bygger på et alt for skrøbeligt grundlag og er forbundet med meget stor usikkerhed, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

”Ærgerlig og misvisende,” sådan karakteriserer borgmesteren i Solrød Kommune den netop udkomne undersøgelse ’Lokalt Erhvervsklima 2017’ fra Dansk Industri, hvor Solrød Kommune placeres på en 46. plads.

”Vi er placeret midt i feltet af kommuner, og det er sådan set ok. På landsplan er der rigtig mange virksomheder, som har svaret på spørgsmålene fra Dansk Industri, men her i Solrød er der faktisk kun tale om 35 virksomheder ud af de ca. 1100 virksomheder, vi har her i Kommune, og svarprocenten ligger kun på 29,9 procent. Erhvervsklimaundersøgelsen er således forbundet med endog meget stor usikkerhed. Jeg synes, det i dele af undersøgelse desværre er et misvisende signal, som Dansk Industri får sendt om Solrød Kommune, særligt når vi har mange andre undersøgelser, der viser, at vores lokale virksomheder faktisk befinder sig rigtig godt her i Solrød Kommune,” siger Niels Hörup.

Han hentyder blandt andet til analysen ’Vækstvilkår 2017’ fra Væksthus Sjælland, som fortæller, at der i Solrød Kommune er sket et decideret jobboom med en vækst på 12,9 procent siden 2013. Det er væsentlig højere end både resten af regionen og på landsplan, hvor væksten i samme periode ligger på henholdsvis 4,7 procent og 5,5 procent.

Samtidig viser Solrød Kommunes egen brugertilfredshedsundersøgelse blandt kommunes virksomheder, at der er meget stor tilfredshed med kommunens virksomhedsservice. Helt konkret har 52 lokale virksomheder svaret, og 95 procent af virksomhederne er tilfredse med Solrød Kommunes service, imens 92 procent af virksomhederne fortæller, at de oplever en let tilgang til kommunens virksomhedskonsulenter.

Det billede stemmer ikke overens med Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse, hvor Solrød Kommune blandt andet er placeret på en 87. plads i kategorien ’Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd’.

”Helt konkret har vi vækstet væsentlig mere end resten af regionen og landsgennemsnittet, vi er blevet flere iværksættere, og erhvervslivet fortæller os, at de er tilfredse med kommunens erhvervsservice. Desuden placerede Dansk Byggeri os i deres undersøgelse fra juni 2017 i toppen af de østsjællandske kommuner. Det harmonerer ikke med det billede, som Dansk Industri tegner af Solrød Kommune,” siger Niels Hörup, som også undrer sig over, at Solrød Kommune i erhvervsklimaundersøgelsen er placeret som nr. 40, når det gælder Solrøds folkeskoler.

”Ifølge Undervisningsministeriet ligger vi i top på folkeskoleområdet, og i en landsdækkende undersøgelse fra Voxmeter om forældretilfredshed med folkeskolerne ligger vi nr.1,” siger Niels Hörup, som fortsætter:

”Jeg har flere gange tilkendegivet, at vi her i Solrød aldrig kommer til at blive et epicenter for erhvervslivet, og der vil altid være områder, hvor vi kan optimere, men vi gør en stor indsats for at understøtte vores lokale virksomheders vækst og udviklingspotentiale. Fx har vi i år for at styrke vores lokale erhvervsliv kombineret vores erhvervs- og beskæftigelsesindsats, vi har en meget høj tilfredshed på vores byggesagsområde, vi inviterer løbende til dialogmøder med erhvervslivet, og så har vi som en af de få kommuner i Danmark aldrig haft en dækningsafgift. Det er som sagt ok, at Solrød Kommune bliver placeret midt i feltet af kommuner, men vi har flere andre og mere bredspektrede analyser, som peger på, at vi reelt er bedre placeret, og at vi er en kommune med et godt og sundt erhvervsklima. Uanset erhvervsklimaundersøgelsens resultater vil vi arbejde videre på at forbedre det lokale erhvervsklima i Solrød Kommune.”