NyhederNyheder

Borgmesterens nytårshilsen 2017

Her kan du læse borgmester Niels Hörups nytårshilsen

2017 har, som årene gør det, budt på stort og småt både i Danmark og udenlands – vi heppede med, da kvindefodboldlandsholdet vandt EM sølv, vi så Donald Trump indtage Det Hvide Hus, og så var 2017 også året, hvor Facebook rundede to milliarder brugere – flere end 3,4 mio. af de Facebookbrugere bor her i Danmark. Facebook er for alvor blevet en ny måde at kommunikere på.

Også her i Solrød, hvor vores hverdag finder sted, har 2017 været et begivenhedsrigt - og ikke mindst positivt - år. En undersøgelse viste i starten af året, at 9 ud af 10 solrødder vil anbefale andre at bo her. På folkeskoleområdet har vi de mest tilfredse forældre, og vores erhvervsliv er meget tilfreds med vores erhvervsservice.

Vi bliver flere og flere
Når jeg tænker tilbage på året, så er der særligt to ord, der for mig kendetegner 2017: udvikling og fremgang.  Fx er der mange, der har fået øje på, hvor dejlig en kommune Solrød er. Hvor der før var marker og gamle minder om landbrug, er der i dag skudt to helt nye boligområder op i Havdrup Vest og ved Trylleskov Strand. Kigger vi endnu længere tilbage i tiden, så gemmer begge de nye boligområder på spændende lokalhistorie. I Trylleskov Strand-området har der boet mennesker i op imod 6.000 år, og Havdrup Vest, der tidligere har heddet Ulvemosen, kan spores helt tilbage til 1277 og er et af kommunens ældste stednavne.

Der er tilsammen bygget flere end 460 boliger i de to nye boligområder, og mere end 860 mennesker er flyttet ind i områderne. I Trylleskov Strand kan vi melde om alt udsolgt, mens Havdrup Vest netop nu er ved at gøre de sidste grunde klar til salg. I løbet af 2018 vil de to områder gradvist vokse i takt med, at flere boliger skyder op, og de to områder vil danne deres egen identitet i det store fællesskab i Solrød Kommune.

Jeg er både glad og stolt over, at der er så stor rift om pladserne i vores enestående kommune. De sidste nye befolkningstal viser, at vi nu er 22.486 borgere. Aldrig har vi været så mange.

Vi er i vækst, og der er fremgang i Solrød. Men vi skal ikke vækste for væksten skyld, og vi skal ikke miste det Solrød, vi kender, i iver efter fremgang. Vi arbejder i byrådet efter visionen, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, og den vision vil vi ikke gå på kompromis med. Vores vækst skal være bæredygtig.

2018 bliver også et spændende år
I det store hele går det rigtig godt her i vores lille kommune. Det afspejler det budget, som blev vedtaget i september også.

Det var et stort flertal i byrådet, der stod bag budgetaftalen, som er fyldt med positive takter og videreudvikling af kommunen. Fx vil vi i byrådet igangsætte udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter, og vi vil undersøge muligheden for en kunstgræsbane i Havdrup. Vi vil styrke både sundhed og foreningsdeltagelse ved at etablere "September som idrætsmåned”.

Vi vil i byrådet også arbejde videre med, hvordan vi med Cordoza-projektet kan skabe en innovativ og energirigtig bydel, som Solrøds ”byport” mod syd. Vi vil undersøge, hvordan vi kan skabe et "Strandens Hus" til gavn for idrætten, som kan indgå i dagtilbuddenes aktiviteter og være udgangspunkt for besøg på stranden.

Vi vil igangsætte udviklingsprocessen af Solrød Center med den samme brede, folkelige inddragelsesproces, som vi havde gode erfaringer med under udviklingsprojektet ”Vi hjerter Havdrup”, og vi vil undersøge muligheden for ”fyrtårnsprojektet”.

Budgettet er fyldt med optimering og udvikling, men forandringerne skal ske nænsomt og med respekt for Solrøds særegenhed og unikke natur.

Vi har et unikt plejecenter
Noget andet, jeg er både glad for og stolt over, er Solrød Kommunes plejecenter.

Vi har i Christians Have et fantastisk plejecenter. Et plejecenter, hvor personalet kerer sig om de ældre, hvor man spiser is i varmen og får en baileys til kaffen og kagen. Et plejecenter, som ældreministeren under sit besøg i sommer var så betaget af, at hun fortalte, at hun gerne ville have haft sine egne forældre som beboere på Christians Have.

Netop i disse tider arbejdes der på en helt ny tilbygning til Christians Have, som efter planen skal stå klar til næste år. Projektet tager hånd om den befolkningsudvikling, vi oplever i Solrød såvel som på landsplan, hvor gruppen af ældre borgere vokser og dermed også behovet for boliger. Det ansvar tager vi på os og sørger for, at vores ældre kan få en tryg og sikker alderdom i den by, de har kær.

Facebook – en ny måde at kommunikere på
2017 var også året, hvor Solrød Kommune for alvor begyndte at anvende Facebook for at komme tættere på borgerne og for at nå længere ud med noget af alt det, der foregår i kommunen og bliver besluttet af byrådet.

Vi har oplevet en eksplosiv vækst og mange positive reaktioner på vores Facebook-satsning og har i skrivende stund flere end 3.100 følgere på Solrød Kommunes Facebookside - tak til alle jer for jeres interesse.

Selvom Facebook har eksisteret i Danmark i lidt over 10 år, er vi stadig forholdsvis urutinerede i vores måde at kommunikere på på Facebook. Her bliver der fx skrevet ting, som man aldrig ville sige til hinanden ansigt til ansigt.

Det er en grundlæggende demokratisk ret at udtrykke sine holdninger og synspunkter, og et særdeles kendt citat fra bogen "The Friends of Voltaire" (1906) lyder:

Jeg er uenig i alt, du siger, men vil til min død forsvare din ret til at udtrykke det.

Det er jeg enig i.

Når det er sagt, så vil jeg gerne opfordre til, at vi har fokus på samtale, respekt og ordentlighed, når vi kommunikerer med hinanden både på Facebook og ansigt til ansigt -  og at vi har ”tvivlens nådegave” for øje.

Forstået på den måde, at hvis man er nysgerrig på noget, så søger man et svar på den undren, før man udtaler sig negativt, og derefter kan man debattere ud fra et sagligt grundlag. Det betyder fx, at man ikke straks som udgangspunkt drager den konklusion, at kommunen blot er ude på at ødsle borgernes penge væk, eller at kommunen ikke vil borgernes bedste. Hold i stedet fast i nysgerrigheden og gå til kilden selv. Kontakt kommunen.

Det kan fx ske via Solrød Kommunes egen Facebookside. Her er man altid velkommen til at spørge ind til både stort og småt, og her på siden kan vi tilbyde fakta og perspektiv. Det kan vi ikke på andre Facebooksider.

Tak til alle jer, der stemte ved kommunalvalget
Det er næppe gået nogens næser forbi, at der var kommunalvalg den 21. november. Forud for selve valgdagen havde flere borgere vist stort engagement og interesse for kommunalpolitik, hvilket glæder mig meget. Og da det sidste kryds var sat og alle stemmerne talt op, havde vi i Solrød Kommune en flot stemmeprocent på 75,1 procent mod 70,8 procent på landsplan. Det er godt gået, tak til alle jer, der stemte og på den måde var med til at værne om vores demokrati.

Vælgerne har talt, og 19 personer er valgt til byrådet i Solrød Kommune. Den 4. december konstituerede det nye byråd sig ved, at et samlet byråd stod bag konstitueringsaftalen. Det er et godt afsæt for de kommende fire års politiske samarbejde, at det nye byråd har fortsat den historiske tradition om ’det samarbejdende byråd’. Men vigtigst af alt, så lover det godt for den fortsatte positive udvikling, vækst og fremgang i vores alle sammens Solrød Kommune.

Jeg glæder mig - sammen med resten af byrådet - til at tage fat på alle de spændende opgaver, som 2018 bringer.

På byrådets vegne vil jeg ønske alle godt nytår.

Niels Hörup
Borgmester