NyhederNyheder

Solrød Kommune har stor succes med at få flygtninge i job

Solrød er den kommune i landet, der siden alle flygtninge overgik til integrationsydelse 1. juli, har haft det største fald i antallet og andelen af borgere på integrationsydelse.

I sommeren 2015 besluttede byrådet i Solrød Kommune at investere i indsatsen for at få flere flygtninge i job. Det gjorde de ved at hjemtage indsatsen fra en ekstern leverandør og samtidig ansætte flere til at håndtere den virksomhedsrettede indsats.

Den beslutning giver nu markante resultater. Alene fra juli til september i år er antallet af Solrød-borgere på integrationsydelse i den treårige integrationsperiode faldet med 30. Det svarer til et fald på 25 procent, og ingen andre kommuner i landet klarer sig så flot – hverken når man ser på det konkrete antal eller det procentvise fald - viser et udtræk fra jobindsats.dk.

”Det er både en øjeblikkelig, men så sandelig også en længerevarende succes - for den enkelte flygtning og for vores arbejdsmarked. Den enkelte flygtning får lettere ved at blive integreret, bliver bedre til det danske sprog og får alle de fordele, der er forbundet med at være selvforsørgende. Virksomhederne, der ellers har svært ved at rekruttere i øjeblikket, får til gengæld adgang til en helt ny gruppe af ansatte, og jeg anerkender også virksomhedernes store indsats - ikke mindst på grund af de sproglige barrierer,” siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hørup.

Stor samfundsmæssig gevinst
Den samlede samfundsmæssige gevinst er heller ikke til at overse. Nye opgørelser fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet viser, at der er en nettogevinst for samfundet på 229.000 kr., når en flygtning kommer i arbejde frem for at være på integrationsydelse.

De mange flygtninge, der ikke længere er på integrationsydelse i Solrød Kommune, har for størstedelens vedkomne fået job i det private.

Du kan se kommunernes top 10 her