Kommunen som arbejdsplads

Du kommer til at arbejde i en kommune, hvor arbejdspladserne er præget af tætte relationer, godt kollegaskab og samarbejde i en uformel omgangstone. Der er en høj grad af fokus på både din faglighed og din personlige trivsel i jobbet, fordi trivsel er nøglen til en høj social kapital, som er en af grundstenene i borgernes oplevelse af kvalitet.

Så hvis du er parat til at bidrage med dit engagement, kan du regne med at blive en del af et velfungerende lokalt team, der arbejder målrettet på at levere god borgerservice.

Det er lykkedes at opnå meget høje scoringer i de trivselsmålinger, kommunen gennemfører hvert andet år. Stort set alle ansatte giver udtryk for, at de er glade og tilfredse i deres arbejde, så den synlige satsning på god ledelse og trivselsfremmende indsatser er et stort plus for de enkelte afdelinger og institutioners resultater på deres kerneområder.

Byrådet understøtter de lokale arbejdspladser med deres vision om, at Solrød Kommune skal være en af hovedstadsregionens mest attraktive bokommuner med et godt og trygt hverdagsliv for borgerne - med let adgang til arbejde og en varieret og skøn natur. Du har derfor en vigtig rolle ved som ansat at give dit bidrag til rammerne for en bæredygtig udvikling i kommunen – økonomisk, miljømæssigt, kulturelt og socialt.

Siden er sidst ændret: 23-09-2021 Til top