Retningslinjer for politikerbesøg

I Solrød Kommune har vi følgende retningslinjer for besøg af medlemmer af Folketinget, ministre m.fl.:

  • Solrød er en åben og imødekommende kommune
  • Besøget har til formål at give indsigt og viden
  • Besøget skal kunne indpasses i institutionens daglige drift. Der udvises behørigt hensyn til brugere og ansatte
  • Der tages ved besøget det fornødne hensyn til borgerne, deres privatliv og intimsfære samt til de ansatte
  • Kommunen faciliterer som udgangspunkt ikke besøg i borgernes egne hjem
  • Der må optages foto og video i forbindelse med besøg under forudsætning af, at der inden besøget er lavet en aftale herom
  • Borgmesteren deltager i besøget
  • Byrådet orienteres ved afslag på besøg

Retningslinjerne er godkendt af Solrød Byråd den 25. februar 2019.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top