Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med Solrød Kommune og har brug for hjælp og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag, kan du kontakte Solrøds Kommunes uafhængige borgerrådgiver. Du kan også klage direkte til Solrød Kommune.

Borgerrådgiver 

Borgere og virksomheder i Solrød Kommune kan gratis benytte sig af Solrøds Kommunes uafhængige borgerrådgivers råd og vejledning. Borgerrådgiverens vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Du kan læse mere om, hvad borgerrådgiveren kan hjælpe dig med, og hvordan du kontakter borgerrådgiveren her.

Hvem skal du klage til?

Når du vil klage, skal du i første omgang henvende dig til den institution eller afdeling, du er utilfreds med. Hvis du har fået noget på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet. Hvis du har været til møde, kender du adressen.

Du kan desuden finde kontaktoplysninger på kommunes centre og afdelinger på kontaktsiden eller ringe til Borgerservice på 5618 2050 og få hjælp til at finde frem til den rette institution eller afdeling.

Borgmesteren kan ikke afgøre sager

Du har også mulighed for at klage til borgmesteren. Du skal dog være opmærksom på, at en borgmester ikke kan sagsbehandle eller træffe afgørelser i sager ligesom, at en borgmester ikke kan omgøre administrative afgørelser. Det vil derfor være det specifikke center eller den specifikke afdeling, der har med sagsområdet for din klage at gøre, som vil behandle din klage. 

Hvordan skal du klage?

Der er ingen regler for, hvordan du klager. Du kan klage pr. brev, telefon eller ved personlig henvendelse, alt efter hvad der passer dig bedst. Hvis du skriver til os med personlige informationer, fx dit CPR-nummer, kan du gøre det nemt og sikkert via Digital Post. Også selv om din klage ikke indeholder personlige oplysninger, kan du med fordel sende den via Digital Post.

Hvornår får du svar på din klage?

Hvis du har indgivet en skriftlig klage, skal du have en skriftlig tilbagemelding indenfor 10 arbejdsdage. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi har færdigbehandlet din klage, men du vil blive oplyst om en eventuelt lovmæssigt fastsat sagsbehandlingsfrist for den type klage, du har indgivet.

Det kan du klage over

Her kan du se en liste over nogle af de emner, du kan klage over. Følg den klagevejledning, der står beskrevet ud for emnet.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top