IGU elev

Solrød Kommune uddanner også IGU elever

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en ordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge.

Ordningen er blevet forlænget og løber frem til 30. juni 2022.

Læs mere om ordningen på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

For at blive IGU-elev skal du:

  • Være mellem 18 og 40 år
  • Haft lovligt ophold i Danmark under fem år på starttidspunktet.
  • Ved 24 måneders ansøgning, skal du have modtaget et 20 ugers undervisningsforløb (100 dage) fordelt over perioden, med et element af AMU
  • Ikke tidligere have været ansat i virksomheden eller gennemført et igu-forløb.
    (Dette gælder dog ikke virksomhedspraktik og løntilskud)

Vil du eller en ven vide mere om uddannelsen, kan du kontakte dit Job Center.

 

 

Siden er sidst ændret: 01-09-2023 Til top