Information om behandling af dine personoplysninger ved offentliggørelse af billeder og video

Hvis Solrød Kommune vil offentliggøre et billede, hvor du er identificerbar, så behandler vi personoplysninger om dig. Vi skal sikre, at du har modtaget tilstrækkelige oplysninger, som lever op til de krav, der er i databeskyttelsesforordningen. På denne side forklarer vi mere præcist, hvad vi bruger billederne og videoerne til, hvad dine rettigheder er, og hvilke lovgrundlag behandlingen finder sted på.

Formålet

I Solrød Kommune anvender vi undertiden billeder og video fra kommunens institutioner og afdelinger i forskellige sammenhænge. På den måde kan vi dokumentere hverdagens små og store begivenheder, og gennem billeder og video kan vi fortælle de gode historier via forskellige medier. 

Siden er sidst ændret: 19-10-2021 Til top