Beredskab

Ved brand, ulykker og akutte miljøulykker: Ring 112

Solrød Kommune samarbejder med Køge og Stevns kommuner om beredskabet. Beredskabet varetages af Brand & Redning Køge.

Beredskabslogo

Brand & Redning Køge har følgende kontaktdata:

Tigervej 8

4600 Køge

Telefon: 5667 6710

Mail: brand.redning@koege.dk

Ved anmeldelse af fyrværkeri skal der skrives til følgende mail: brand.redning@koege.dk.

Anmeldelse af midlertidig overnatning

Ønsker du at overnatte i en offentlig bygning (i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lignende), skal du anmelde det til Solrød Kommune.

Ved anmeldelse af midlertidig overnatning i offentlige bygninger, skal der ansøges via mail til byg@solrod.dk.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvornår, hvor, hvor mange og hvem der anmelder og sendes senest 2 uger før, overnatningen begynder.

Du kan læse mere om anmeldelse af midlertidig overnatning her. 

Ansvarsfordelingen under stormflodshændelser

Akutte oversvømmelser kan opstå ved eksempelvis voldsomme skybrud eller stormfloder.

Det er i disse situationer Solrød Kommune, herunder Brand og Redning med hjælp fra Midt- og Vestsjællands Politi samt Beredskabsstyrelsen, der er ansvarlige for at pumpe vand væk fra kritiske offentlige arealer, omlægge trafikken og tage hånd om væsentlige dele af den kommunale service.

KLAR Forsyning har ansvar for afledning af regn- og spildevand på terræn i fælles- og separatkloakerede områder. KLAR Forsyning har ikke ansvar for at håndtere vand i kældre.

Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre sin bolig mod oversvømmelse. Det er en klar anbefaling, at du slukker for dit relæ i tilfælde af oversvømmelse, da der er risiko for kortslutning og heraf brandfare.

Hvis der er varsel om oversvømmelse, vil der efter behov, være mulighed for at afhente sandsække til sikring af private boliger. Solrød Kommune vil orientere på sin hjemmeside og Facebookside om, hvor sandsækkene kan afhentes

Siden er sidst ændret: 15-05-2024 Til top