Aktindsigt

Som borger, virksomhed og presse har du ret til aktindsigt i de dokumenter, som indgår i den offentlige forvaltning. Udgangspunktet er, at der skal gives aktindsigt i alle de dokumenter, kommunen er i besiddelse af.

Ønsker du aktindsigt, skal du henvende dig til den afdeling eller sagsbehandler i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre. Der er ikke et krav om, at du skal kende journalnummer eller betegnelsen for sagen for at få aktindsigt. Dog er det nødvendigt, at du angiver tilstrækkelige oplysninger til, at sagen kan identificeres, eller angiver det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Der kan være dokumenter eller sager, du ikke kan få aktindsigt i. Det er bl.a. straffesager, visse interne dokumenter, personalesager, oplysninger, der kan være konkurrenceforvridende for virksomheder, og fortrolige oplysninger.

Kommunen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvad der kan gives aktindsigt i.

Aktindsigt efter forvaltningsloven
Hvis du er part i en sag, har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven, og du vil få en videre adgang til dokumenter i sagen. En anmodning om aktindsigt efter forvaltningsloven skal behandles inden 7 arbejdsdage.

Aktindsigt efter miljøoplysningsloven
Hvis de dokumenter, du ønsker aktindsigt i, omhandler miljøoplysninger, vil du få aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven. Tidsfristen efter miljøoplysningsloven er på op til to måneder ved meget store sager og ellers hurtigst muligt.

Aktindsigt efter offentlighedsloven
Hvis du ikke er part i en sag, og hvis de dokumenter, du ønsker aktindsigt i, ikke omhandler miljøoplysninger, vil du få aktindsigt efter offentlighedsloven. En anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven skal som udgangspunkts behandles inden 7 arbejdsdage.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top