Aktindsigt

Som borger og presse har du ret til aktindsigt i de dokumenter, som indgår i den offentlige forvaltning. Dette følger af Offentlighedsloven, og som udgangspunkt er alt omfattet af aktindsigten. Dog er der visse dokumenter/sager, du ikke kan få aktindsigt i. Det er bl.a. straffesager, interne dokumenter, personalesager og fortrolige oplysninger.

Hvis du er part i en sag, har du krav på aktindsigt efter reglerne i Forvaltningsloven og vil dermed få en videre adgang til dokumenter i sagen.

Ønsker du aktindsigt, skal du henvende dig til den afdeling eller sagsbehandler i kommunen, der har med den på gældende sag at gøre. Der er ikke et krav om, at du skal kende journalnummer eller betegnelsen for sagen for at få aktindsigt. Dog er det nødvendigt, at du angiver så tilstrækkelige oplysninger, at sagen kan identificeres, eller angiver det tema sagen eller dokumentet vedrører.

Solrød Kommune skal snarest og inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af anmodning om aktindsigt færdigbehandle den.

Siden er sidst ændret: 22-12-2015 Til top