Tilladelser og bevillingerTilladelser og bevillinger

Gravetilladelser

Du skal have en gravetilladelse, før du graver i offentlige veje eller i en privat fællesvej i byzone.

Du skal have en gravetilladelse fra kommunen, før du går i gang med gravearbejde på alle offentlige veje eller på en privat fællesvej i byzone.

Ved akutte gravearbejder som fx kabelbrud skal du sende en graveanmeldelse til kommunen.

Sådan søger du gravetilladelse

Du søger gravetilladelsen elektronisk via WebGT på Vejdirektoratets hjemmeside.

Første gang du kommer ind på Vejdirektoratets hjemmeside, skal du oprettes som bruger. Det gør du ved at vælge linket "Oprettelse som ny bruger?". Her findes også en vejledning til brug af systemet.

Du skal søge om tilladelse mindst 14 dage, før du tænker at starte gravearbejdet. Du skal sende en tegning med, som tydeligt viser, hvor der skal graves, eller markere det på hjemmesidens kort. Ellers får du ikke gravetilladelse.

Graveanmeldelse

Du anmelder gravearbejde elektronisk via WebGT på Vejdirektoratets hjemmeside.

Ved akut gravearbejde skal du sende graveanmeldelsen senest to dage efter, at gravearbejdet er begyndt. Du skal sende en tegning med, som tydeligt viser, hvor der bliver gravet, eller markere det på hjemmesidens kort.

Hvis du har spørgsmål om gravetilladelser eller graveanmeldelser, kan du kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune.

Hvem graver hvor?

Hvis du vil se, hvor der bliver gravet, kan du ved at følge nededenståendt link til det landsdækkende net via ler.dk.

Du kan søge direkte på vejnavne og vælge perioder for at begrænse søgningen.

http://graveinfo.ler.dk/Graveinfo.aspx

Siden er sidst ændret: 05-10-2023 Til top