Landbrug

Solrød Kommune fører tilsyn med og vejleder omkring miljøforholdene på husdyrbrugene inden for kommunegrænsen.

KoeerDet er kommunen der modtager og behandler ansøgninger og anmeldelser fra borgere, som ønsker at oprette et nyt eller ændre et eksisterende husdyrbrug. Derudover tager kommunen sig af klager over landbrug.

Reglerne for husdyrbrug er forskellige alt efter størrelsen og placeringen. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke krav der stilles til husdyrbrugene, eksempelvis hvis du bor i by- eller landzone, samt hvornår et husdyrbrug betragtes som erhvervsmæssigt.

 Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top