Interessetilkendegivelse

Her kan du tilkendegive din interesse i at løse opgaver inden for drift, vedligeholdelse, renovering og større anlægsopgaver.

Ved valg af entreprenør følger kommunen gældende lovgivning bl.a. tilbudsloven og EU-udbudsdirektivet samt det hensyn, at Solrød Kommunens midler bliver forvaltet bedst muligt.

Solrød Kommune forsøger løbende at tilrettelægge udbud, så det er muligt også for mindre firmaer at deltage i opgaverne.

Du skal bemærke, at det at indsende et interesseskema ikke er det samme som en garanti for at blive indbudt til opgaver eller få tildelt opgaver.

Det er kommunen, der i sidste ende afgør, hvem der skal have opgaven.

Du kan principielt indsende interesseskema hele året, og Solrød Kommune opfordrer dig til at gøre det, hvis du er interesseret i at medvirke i de kommunale udbud.

Udfyld skema om interessetilkendegivelse her.

Og husk at afmeld dig, hvis du ikke længere er interesseret i at vise interessetilkendegivelse for opgaver.

Siden er sidst ændret: 05-10-2023 Til top