Udbud - Areal til restaurant/café ved Strandens Hus

Til det spændende projekt Strandens Hus udbyder Solrød Kommune et ca. 550 m2 stort areal.

Vindende tilbudsgiver skal opføre en restaurant/café med tilhørende iskiosk. Der er mulighed for at opføre terrasse med udsigt over havet.

De fremhævede punkter i udbuddet:

  • Arealet udlejes for en periode på 30 år
  • Restaurant/Café og iskiosk skal fremstå i samme materialer som foreningshuset, så bygningerne fremstår som én enhed
  • Der vil være mulighed for udeservering øst for bygningen på terrassen og vest for bygningen på forpladsen 

Herunder finder du udbudsvilkår med tilhørende bilag, herunder grundlejekontrakt, der beskriver rammerne for udbuddet og efterfølgende kontrakt

Spørgsmål/Svar til udbuddet:

Er der en fast fordeling af m2 over de to etager?

Udbudsmaterialet lægger ikke op en fast fordeling af m2. Det vigtigste er, at bygningen bliver opført i overensstemmelse med lokalplan nr.  316.5 og at bygningen fremstår i ens farve- og materialevalg med foreningshuset.

Kan man få oplyst, hvad huslejen/forpagtningsafgiften er for det nuværende ”Strandhus”?

Det er muligt at søge aktindsigt i forpagtningskontrakten.

Dog skal det nævnes, at den nuværende iskiosk er en del af en forpagtningskontrakt, der består af rengøring af fire toiletbygninger langs stranden samt udsalg fra to iskiosker.
Forpagtningsafgiften i ovenstående kontrakt vurderes ikke at være relevant som sammenligningsgrundlag ved fastsættelse af pris for grundlejekontrakt til kommende restaurant/café.

Hvem er ansvarlig for det daglige vedligehold etc. af den sammenhængende terrasse imellem de to bygninger?

Solrød Kommune og Lejer af arealet er hver i sær ansvarlige for drift og vedligehold af den del af terrassen, der hører til den enkeltes bygning, dvs. at Lejer selv er ansvarlig for drift og vedligehold af terrassen på det areal, som hører til grundlejekontrakten (svarende til den del af terrassen, Lejer selv har opført).

Hvor meget af terrassen tæller med i etagebebyggelseskvadratmeter?

Hvis terrassen bliver godkendt af Kystdirektoratet til at være øst for kystbeskyttelseslinjen, så tæller terrassens m2 ikke med i det samlede areal.
Hvis terrassen må lægges vest for kystbeskyttelseslinjen (dvs. inde i det udlejede areal), tæller terrassens areal med i det samlede antal m2.

Hvis man d. 1. april, kun har booket fx 5 ud af de 10 årlige arrangementer, der må vare til kl. 02, bortfalder de resterende datoer, eller kan de datoer meldes ind senere?

De datoer, lejer ønsker at holde åbent til kl 02.00 på, skal indmeldes inden april måned. Lejer er ikke forpligtet til at holde åbent til kl. 02 disse dage, hvis ikke der er booket et arrangement.

I forbindelse med de årlige 10 arrangementer, må terrassen anvendes som ”rygeterrasse” efter kl. 22.00?

Der må ikke være støj på terrassen efter kl. 22 og dermed skal dørene til restauranten være lukkede. Dog kan det ikke forhindres, at deltagere går til og fra festen.

Findes der flere tegninger over foreningshuset samt placering af dette på grunden?

Da det kommunale udbud afventer afgørelse fra Planklagenævnet, er udbudsmaterialet til foreningshuset endnu ikke offentliggjort.

Dog findes et arkitektonisk dispositionsforslag fra december 2019. Det kan muligvis give mere overblik over det samlede projekt. Dog skal det understreges, at det ikke viser det endelige projekt.

Er de 30 år, kontrakten lægger op til, til forhandling?

Da arealet, der udlejes, ikke har egen matrikel gælder udstykningslovens § 16, stk. 1, hvorefter der ikke må stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end 30 år, da arealet udgør en del af en samlet fast ejendom.

Ud fra ovenstående er det politisk bestemt, at kontrakten udbydes med 30 års uopsigelighed fra kommunens side.

Dvs. at kontrakten ophører efter 30 år uden yderligere varsel, med mindre der forinden er indgået aftale om forlængelse, jf. grundlejekontraktens afsnit 3.8.

 

Siden er sidst ændret: 10-09-2020 Til top