P-numre

Læs her mere om, hvad P-numre er.

Udover et CVR-nummer har alle virksomheder en produktionsenhed (P-enhed). En P-enhed repræsenterer det sted, hvor der drives virksomhed fra.

En virksomhed med et CVR-nummer kan have mere end en P-enhed, hvis der drives virksomhed fra flere adresser. Det er eksempelvis tilfældet for Solrød Kommune, hvis CVR-nummer ligger i Rådhuset, og som har tilknyttet P-enheder beliggende i hele Solrød Kommune i form af bl.a. skoler og institutioner.

En P-enhed får også tildelt et entydigt identifikationsnummer – et P-nummer – som er et 10-cifret nummer. Et P-nummer vil altid være tilknyttet et CVR -nummer. En P-enhed er en del af virksomhedens stamdata og er reguleret i CVR-loven med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere om P-nummeret.

Hvis du ønsker at få oplyst P-nummeret, bedes du kontakte det pågældende center eller den pågældende institution.

Siden er sidst ændret: 03-05-2024 Til top