Servicemål for byggesagsbehandlingstid

Din ansøgning vil blive behandlet indenfor nedenstående servicemål, når kommunen har registreret, at du har fremsendt en fyldestgørende ansøgning.

Sagstyper

Servicemål for byggesagsbehandlingstider

Byggetilladelser - Industri- og lagerbygninger inkl. dispensationer og helhedsvurderinger
50 dage
Byggetilladelser - Etagebyggeri, erhverv inkl. dispensationer og helhedsvurderinger
55 dage
Byggetilladelser - Etagebyggeri, bolig inkl. dispensationer og helhedsvurderinger
60 uger

Der findes flere kategorier indenfor sagstyper, men ovenstående er de oftest forekommende.

Hvis du vil orienteres yderligere om Byrådets servicemål for byggesagsbehandlingstider, kan du læse hele Økonomi-, teknik-, og miljøudvalgets beslutning fra den 23. april 2019, sagsnr. 74.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top