Gebyr for byggesagsbehandling

Her kan du se, hvad du skal betale for behandling af din byggesag.

Solrød Byråd har fastsat gebyrer for behandlingen af byggesager i Solrød Kommune.

Gebyr i sager, der beregnes efter tidsforbrug

Gebyr efter tidsforbrug opkræves på alle sager, der vedrører dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri og erhvervsbyggeri - dog ikke sager, der vedrører en enkelt boligenhed i rækkehus eller dobbelthus.

Du betaler gebyr efter hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen, og du skal betale i to rater.

1. rate er til og med afgørelse eller byggetilladelse.

2. rate er til og med endelig afslutning af sagen eller i form af ibrugtagningstilladelse.

Gebyret for byggesagsbehandling efter tidsforbrug udgør 687,00 kr./timen for sager, der er modtaget i 2024. For sager modtaget før 2024 gælder andre gebyrer og satser.

Der opkræves ikke gebyr i sager, hvor der gives afslag.

Siden er sidst ændret: 02-01-2024 Til top