Byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Der skal betales gebyr for kommunens behandling af byggesagen.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen.

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. 
Herunder kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2021:

Sagstype

Timepris   

Simple konstruktioner

627 kr.

Erhvervsbyggeri, herunder til- og ombygninger

627 kr.

Etageboligbyggeri, herunder til- og ombygninger

627 kr.

Nedrivning

627 kr.

Dispensationer, helhedsvurderinger og   lovliggørelsessager

627 kr.

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen af lovliggørelsessager udgør 627,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

 

Se den samlede takstoversigt for 2020

Se den samlede takstoversigt for 2021

 

Siden er sidst ændret: 07-01-2021 Til top