Erhvervsbyggeri

Byggetegning

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til de registrerede oplysninger, fx arealer samt varme- og toiletforhold, om din bolig (BBR-oplysninger), så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning ”Ret BBR”.

Som ejeren har du ansvaret for, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på din ejendom.

Du kan læse mere om ret BBR her.

Ansøgning om byggetilladelse.

Hvis du skal opføre et nyt byggeri, i gang med en til- eller ombygning eller andre væsentlige forandringer, skal du søge byggetilladelse digitalt - i Byg og Miljø.

Du kan læse mere om ansøgning her.

Gebyr for byggesagsbehandling.

Byrådet har besluttet, at der opkræves gebyrer efter timeforbrug for alle typer byggesager med hjemmel i byggelovgivningen/bygningsreglementet, jf. Bygningsreglementet § 39 stk. 2.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen.

Gebyret opkræves i to rater og altid hos den tinglyste ejer af ejendommen og afregnes efter timepris på 641,00 kr. 

Du kan læse mere om gebyr for byggesagsbehandling her.

Ønsker du at bygge? - Kom til forhåndsdialogmøde!

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at bygge nyt, bygge til/om eller ændre indretning, kan du drøfte dine planer på et forhåndsdialogmøde med Teknik og Miljø.

På mødet vil du få at vide, hvad din byggeansøgning skal indeholde, og om der er særlige forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeprojektet. Du vil også få en vurdering af, hvor lang tid der går, før du får byggetilladelsen.

Hvis du ønsker et forhåndsdialogmøde, så er du velkommen til at sende en mail til teknisk@solrod.dk med kontaktoplyser og en kort beskrivelse af dine byggeplaner samt eventuel forslag til en mødedato, så kontakter vi dig med henblik på at aftale et mødetidspunkt.

Servicemål for byggesagsbehandlingen

Du kan også se kommunens servicemål.

Se byggesager på nettet

Hvis du vil finde informationer om din ejendom, fx byggetegninger eller afgørelser i afsluttede sager, kan du finde oplysningerne i kommunens byggesagsarkiv, kaldet weblager.

Arkivet er offentligt tilgængeligt. 

Se i byggesagsarkivet - weblager.


Du skal først vælge ”offentlig adgang” og derefter "Solrød".

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top