Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Røg, støj og lugt

Virksomheders aktiviteter kan støve og støje.

Nogle virksomheders aktiviteter giver anledning til støj-, vibrations- og støvgener, hvormed de skal godkendes 14 dage før, arbejdet påbegyndes.

Der er en række regler, som gør sig gældende, når det støjer og støver, men overordnet skal virksomheden bestræbe sig på at mindske forstyrrelserne mest muligt. Dette gøres ved at vælge de rigtige maskiner og arbejdsmetoder til arbejdet og afskærme området, hvor aktiviteterne finder sted. Normalt skal støjende aktiviteter også udføres indenfor normal arbejdstid.

For flere informationer henvises til miljøregler for byggepladsen.

Solrød Kommune har også udarbejdet en forskrift om miljøforhold ved bygge- og anlægsopgaver.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top