Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Regn- og spildevand

Virksomheder kan være med til at sikre vandmiljøet i Solrød Kommune.

I Solrød Kommune er kloaksystemet seperatkloakeret. Det betyder, at spildevand og regnvand løber i hvert sit kloakrør. Dog er boligområder øst for Strandvejen udelukkende spildevandskloakeret, hvilket betyder, at der kun er spildevandskloakrør i området, og at regn- og overfladevand skal håndteres lokalt på den enkelte matrikel.

Hvis din virksomhed ligger i et seperatkloakeret område, føres spildevand og procesvand til renseanlægget, imens regnvand og overfladevand fra tage, veje osv. ledes til nærmeste vandløb.
Det er en god idé, at virksomheden er opmærksom på, hvilke aktiviteter der foregår på arealer, hvor vand ledes ud til vandløb, da visse aktiviteter kan medføre kemikalieudslip og andre skadevirkninger på vandmiljøet.

Hyppige årsager til skadevirkninger på vandmiljøet kan komme fra:

  • Afvaskning af biler og større materiel.
  • Forkert håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
  • Tømning af gulvvaskemaskiner.
  • Vask af pensler og murergrej.
  • Opbevaring af dagrenovation udenfor skraldespandene.

I tilfælde af din virksomhed udleder spildevand, skal du ansøge om en spildevandstilladelse. Dette gælder dog ikke for almindeligt sanitetsspildevand, som udledes fra toilet og bad.

Find yderligere information om spildevandstilladelser her.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top