Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Miljøtilsyn

Kommunens miljøtilsyn skal hjælpe virksomheder med at forebygge forurening.

Alle virksomheder i kommunen er omfattet af miljøtilsyn, og nogle skal efter Miljøbeskyttelsesloven have regelmæssige tilsynsbesøg. Det drejer sig fx om: 

  • Virksomheder med produktion, der kræver miljøgodkendelse
  • autoværksteder
  • maskinværksteder

Solrød Kommune har udarbejdet en folder om, hvordan et tilsynsbesøg foregår, og hvad du og din virksomhed kan gøre for at forberede jer på tilsynet. Hent folderen her.

Solrød Kommune har også udarbejdet en vejledning om miljøforhold i autobranchen.

Til vognmænd har miljøstyrelsen udarbejdet en branchevejledning. Hent vejledningen her.

Ved tilsyn ser kommunen bl.a. nærmere på opbevaring af olie og kemikalier, der ved forkert opbevaring giver særlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Som en hjælp til virksomhederne har kommunen udarbejdet en forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

Solrød Kommune udarbejder hvert år en tilsynsberetning. Læs den aktuelle tilsynsberetning her.

Miljøgebyr

Virksomheder betaler gebyr til kommunen på miljøområdet. 

Gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang tid kommunen bruger på sagsbehandlingen af den enkelte virksomhed. Timetaksten fastsættes hvert år af Miljøstyrelsen.

Kommunen kan bl.a. opkræve betaling for:

  • Behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse, også hvis den senere trækkes tilbage.
  • Påbud efter §41 eller §42 i Miljøbeskyttelsesloven
  • Forberedelse, udførelse og opfølgning på miljøtilsyn samt andet tilsynsarbejde, som er direkte tilknyttet virksomheden. Det gælder dog ikke tilsyn baggrund af naboklager
  • Risikoscoring af virksomheder
  • Håndhævelser overfor virksomheden som fx henstilling, indskærpelse, forbud/påbud og politianmeldelse
  • Forelæggelse af sager for udvalg m.v.
Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top