Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Jord

Da jord kan være forurenet, er der regler for, hvad du skal gøre, når du flytter eller bortskaffer jord.

Jordforurening skyldes ofte de aktiviteter, der tidligere har været på ejendommen. Det kan dreje sig om benzinsalg, autoværksted, renseri eller lignende. 

Jordforurening kan også skyldes utætte olietanke eller spild i forbindelse med påfyldning af tanke. Endelig kan der være tale om jordforurening, som stammer fra fx trafik eller skorstene.

Hvad skal du gøre ved jordforurening?

Opdager du jordforurening, skal du kontakte Teknik og Miljø i Solrød Kommune. Sker det i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal du straks standse arbejdet.

Er der tale om akut forurening, fx fordi en olietank lækker, eller leverandøren overfylder tanken, så der kommer olie ud på jorden, skal du straks ringe 112.

Læs om flytning og bortskaffelse af jord.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top