Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Erhvervsaffald

Virksomheder skal sortere deres affald efter regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen.

Affald fra virksomheder skal afleveres på godkendte modtageanlæg. Overlader du transporten til modtageanlægget til andre, skal det være godkendte og registrerede transportører eller indsamlere. Du skal finde transportører og indsamlere i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Virksomheder i Solrød Kommune skal sortere deres affald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen og i regulativ for erhvervsaffald.

Virksomheder med mindre mængder dagrenovationslignende affald kan, som led i den kommunale affaldsordning, blive tilmeldt afhentning af en erhvervsbeholder.

 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top