Gebyr for skiltesager

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din skiltesag.                                      

For skiltesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af sag
  • Sagsbehandling før tilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før tilladelse
  • tilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på gebyret (timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug).

Skiltesager behandles efter taksten for "byggesager af begrænset kompleksitet, andre faste konstruktioner mv." Dette dækker over skiltning, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner).

I 2020 er gebyret for skiltesager 618 kr./timen.

Find den samlede takstoversigt her på vores hjemmeside.

Siden er sidst ændret: 01-01-2020 Til top