Gebyr for skiltesager

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din skiltesag.                                      

For skiltesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af sag
  • Sagsbehandling før tilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før tilladelse
  • tilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på gebyret (timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug).

Skiltesager behandles efter taksten for "byggesager af begrænset kompleksitet, andre faste konstruktioner mv." Dette dækker over skiltning, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner).

I 2019 er gebyret for skiltesager 604,00 kr./timen, og i 2020 forventes gebyret for skiltesager at stige til 618 kr./timen.

Gebyret (taksten) vil blive beregnet ud for den takst, der gør sig gældende ved modtagelse af ansøgningen.

Find den samlede takstoversigt her på vores hjemmeside.

 

Siden er sidst ændret: 05-12-2019 Til top