Udeservering

I Solrød Center er det muligt at bruge byrummet til udendørs servering hele året i tilknytning til en virksomhed i centret - og det er gratis.

Det er dog vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udeservering og følge retningslinjerne for udeservering i Solrød Center.

Se Retningslinjerne for udeservering i Solrød Center og ansøgningsskema her (pdf).

Hvordan ansøger du?

Solrød Centerforening har kompetencen til at give tilladelse til etablering af udeservering efter retningslinjerne ud fra en betragtning om, at centerforeningen i øvrigt administrerer udendørs opstilling i gadebilledet, fx ved arrangementer, vareudstilling, stadepladser m.m. i centeret.
Inventar skal dog godkendes af Solrød Kommune inden indkøb.
Læs mere om ansøgning og find ansøgningsskemaet bagest i retningslinjerne (herover).
Siden er sidst ændret: 23-04-2020 Til top