Skiltning for butikker og erhverv

Hvis du vil sætte nye skilte eller markiser op eller renovere en husfacade på butikker eller erhvervsejendomme i Solrød Kommune, skal du først søge tilladelse fra kommunen.

Skilte og facader

Solrød Kommunes skilteregler fremgår af vores kommuneplan, som er digital:

Temaet om skiltning er opdelt i en række geografiske områder alt efter områdernes karakteristika - henholdsvis Strandvejen, centerområderne, erhvervs- og industriområder, boligområder, landsbyer og det åbne land (landområdet).

Du kan se, hvilket område du er omfattet af på kortet for skiltning (også fra kommuneplanen).

Du kan også hente skiltereglerne (tema om skiltning) her som en samlet pdf. (0,8 MB)

Sådan ansøger du

Du skal sende din ansøgning til Solrød Kommune, Center for By og Boligudvikling.

Ansøgning kan ske ved at indsende følgende:

  • tegning eller illustration af den ønskede skiltning, markise eller lignende, hvor den ønskede placering på facaden vises.
  • oplysning om farver, mål og materialer.
  • hvis skiltet skal belyses, skal det fremgå af ansøgningen - og du skal beskrive hvordan.
  • virksomhedens cvr.nr.

Du må ikke gå i gang med arbejdet, før du har fået en skriftlig tilladelse.

Se eksempler til inspiration

Siden er sidst ændret: 19-04-2024 Til top