NyhederNyheder

Budget 2018-2021 i Solrød Kommune er nu endeligt vedtaget

15 ud af 19 byrådsmedlemmer har vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på hele kommunens fremtid. Budgettet er fritaget for besparelser og lægger bl.a. op til udbygning af ældre-, skole- og dagtilbudsområdet samt udvikling af stranden og en styrkelse af biblioteket hen imod et kombineret kulturhus og bibliotek.

Et flertal i Solrød Byråd bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Havdruplisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har vedtaget budgettet for 2018-2021 for Solrød Kommune. Grundejerne og Liberal Alliance stod uden for budgetaftalen.

”Jeg er glad for, at det er lykkedes et bredt flertal i byrådet at vedtage budgettet for 2018, som indeholder de rigtige prioriteringer og rummer vækst, udvikling og fremgang for Solrød Kommune som helhed. Budgetaftalen tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som et enigt byråd vedtog i 2016 med fokus på en robust og bæredygtig økonomi, en konkurrencedygtig skat og en gæld under landsgennemsnittet. Vi tager ansvaret på os og tænker således med denne budgetaftale langsigtet ved bl.a. at investere salgsindtægterne fra grundsalget i Solrøds fremtid – penge som lige nu ligger i kommunekassen,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Med budgetaftalen fastholdes det nuværende serviceniveau trods øgede udgifter til ældrepleje og dagpasning. Det er muligt, fordi der er færre udgifter til overførselsudgifter, da flere af Solrøds borgere er kommet i arbejde, og samtidig har kommunen modtaget færre flygtninge end forventet.

I budgetaftalen indgår der bl.a. en ny hal ved Solrød Idrætscenter, og der afsættes et millionbeløb til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. September bliver udnævnt til såkaldt idrætsmåned i Solrød Kommune for at øge fokus på idræt, bevægelse og motion, og så skal der igangsættes en analyse af mulighederne for at styrke dagtilbudsområdet.

Herudover er den positive erhvervsudvikling i Solrød Kommune og efterspørgslen på arbejdskraft tænkt ind i budgetaftalen ved, at erhvervslivet skal ”ind i grundskolen”, og der skal dannes flere netværk, som understøtter det lokale erhvervsliv.

Samtidig udbygges kommunens faciliteter til at kunne rumme befolkningsændringerne ved, at Plejecenter Christians Have udbygges, daginstitutionen Bølgen ved Solrød Idrætscenter udvides, og daginstitutionen Lindebo i Havdrup flytter til en ny integreret daginstitution i Havdrup Vest. Udearealer ved Munkekærskolen færdiggøres, og Havdrup Skole får nye og forbedrede faglokaler.

Herudover skal projektet ”Vi hjerter Havdrup” realiseres, og der skal i den forbindelse gennemføres en vurdering af trafiksituationen og en sikker skolevej fra Havdrup Vest. Også Solrød Center skal igennem en større modernisering, og i den forbindelse bliver borgerne inddraget i udviklingen af centret, som også skal inkludere en vurdering af de fremtidige anvendelsesmuligheder ved trafikpladsen og bibliotekets funktion i centret.

Også stranden, som er et af Solrød Kommunes vigtige aktiver, skal under luppen. En temaanalyse skal bl.a. finde frem til, hvad der skal til for at skabe ”Strandens Hus”, som bl.a. dækker over bedre muligheder for selvorganiseret idræt og forbedring af de grønne områder ved stranden.

For at imødekomme den fortsatte efterspørgsel på boliger er det besluttet, at området omkring Cordozaparken skal omdannes til et innovativt boligområde – et fyrtårn, som rejser sig som en byport mod området i retning af den kommende Køge Nord Station. Den nye bydel skal indeholde innovative klimaløsninger fx solceller, jordvarme og pladser til el-biler.

LA og Grundejerne stod uden for budgetaftalen

Liberal Alliance og Grundejerne stod uden for Budget 2018-2021, da partierne på forhånd havde fremsendt hver deres ændringsforslag med en række ændringer til behandlingen af budgettet.

”Økonomien i Solrød er særdeles sund. Derfor så vi bl.a. gerne i Liberal Alliance og Grundejerne, at grundskylden blev sænket til samme niveau som i 2010. Hvis man er parat til at hæve skatten, når det er nødvendigt, må man også være parat til at sætte den ned, når det er muligt,” udtaler Emil Blücher (LA) og Jan Færch (G).

Budgettet for 2018-2021 kan læses i den fulde ordlyd her