Veje og trafikVeje og trafik

Beskæring

Som grundejer har du pligt til at beskære træer og buske ud til veje og stier, så beplantningen ikke er til gene for færdslen.

Det gælder både på offentlige veje og på private fællesveje, også selv om der fra grunden ikke er direkte adgang til vejen.

Hvis du som grundejer ikke foretager den nødvendige beskæring, kan kommunen pålægge dig at gøre det inden for en tidsfrist.

 

Siden er sidst ændret: 03-10-2023 Til top