Veje og trafikVeje og trafik

Vedligehold - privat fællesvej og offentlig vej

Hvem vedligeholder? Få overblikket over, hvem der vedligeholder privat fællesvej og offentlig vej

Som grundejer har du ansvaret for, at det er sikkert at færdes på fortovet langs din ejendom - også om vinteren. Du har også ansvaret for, at fx skraldemænd og hjemmehjælpere kan komme forsvarligt frem til din ejendom.

Solrød Kommune står for vedligeholdelsen af offentlige veje og stier, mens grundejerne har ansvaret for vedligeholdelsen på private fællesveje og stier. Vær opmærksom på, at der er tekst under kortet.

Også når det gælder offentlige veje og stier, skal man som grundejer være opmærksom på, at der kan være pligt til at holde fortove rene og vedligeholde rabatter - også om sommeren! Se regulativets punkt 2.1.2.

 Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top