Veje og trafikVeje og trafik

Sikker trafik

Målsætning for sikker trafik i Solrød Kommune.

Trafiksikkerhed og færre uheld er vigtige indsatser indenfor trafikområdet. Uheldsbelastede lokaliteter udpeges, hvor politiet indenfor 5 år har registreret:

  • mindst 4 uheld i kryds, eller
  • mindst 4 uheld i på en strækning på maksimalt 400 meter

Solrød Kommune bakker op om Færdselssikkerhedskommissionens nationale mål om, at halvere antallet af dræbte samt alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til 2010. Der er i endnu ikke kommet en ny handlingsplan for 2021 og frem.

Du kan læse baggrunden for udpegningerne ved at klikke på de uheldsbelastede lokaliteter i kortet.
Bemærk: Læsevinduet lukkes, når der klikkes et andet sted i kortet.

Hvordan er det gået, og hvad er de fremtidige mål?

Antallet af uheld med personskade i Solrød Kommune overstiger Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning frem til 2021. Solrød Kommune fokuserer løbende på at nedbringe antallet af uheld gennem forbedringer af vej- og stinettet og deltager aktivt i færdselssikkerhedssamarbejde i Midt- og Vestsjællands Politi. På grafen herunder kan du se antallet af dræbte og tilskadekomne siden 2017. Færdselssikkerhedskommisionen målsætning for 2030 vises med en stiplet linje.

Sikkertrafikdraebte Og Tilskadekomne

Politiet optager rapport ved alle registrerede trafikuheld med personskade og uheld med materiel skade over 50.000 kr. Dette medfører, at mindre alvorlige uheld, som eksempelvis en væltet cyklist, ikke nødvendigvis vises på kortet. Er der sket flere uheld på samme sted, vises de som et tal i kortet - ved at zoome ind og klikke på tallene, kan du se de enkelte uheld.

På kortet herunder kan du se uheldsregistreringer de seneste 5 år.

Siden er sidst ændret: 09-01-2023 Til top