Veje og trafikVeje og trafik

Sikker trafik

Målsætning for sikker trafik i Solrød Kommune

Trafiksikkerhed og færre uheld er vigtige indsatser indenfor trafikområdet. Uheldsbelastede lokaliteter udpeges, hvor Politiet indenfor 5 år har registreret:

  • mindst 4 uheld i kryds, eller
  • mindst 4 uheld i på en strækning på maksimalt 500 meter

Kommunen bakker op om Færdselssikkerhedskommissionens nye nationale mål om, at halvere antallet af dræbte samt alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til 2010.

Målet er, at der i 2020 højst må registreres 2 uheld med personskade i trafikken på Solrød Kommunes veje.

Læs baggrunden for udpegningerne, ved at klikke på de uheldsbelastede lokaliteter i kortet.
Bemærk: Læsevinduet lukkes, når der klikkes et andet sted i kortet.

Hvordan er det gået og hvad er de fremtidige mål?

Eftersom antallet af uheld med personskade i kommunen i forvejen er lavt, fokuseres indsatsen primært på udbedring af de udpegede uheldsbelastede lokaliteter samt forbedringer i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje og stier.

 

Graf

Politiet skriver normalt rapport ved alle trafikuheld med personskade og uheld med materiel skade over 50.000 kr. Dette medfører, at mindre alvorlige uheld, som eksempelvis en væltet cyklist, ikke nødvendigvis vises på kortet. Flere uheld sket samme sted, vil kun blive vist med én registrering på kortet.

På kortet herunder kan du se uheldsregistreringer de seneste 5 år.

2 minus 1 veje er en løsning som er brugt i Solrød Kommune og er med til forbedre både trafiksikkerhed og tryghed for cyklister. I folderen her kan du læse mere om hvordan du skal færdes på denne vejtype.

Siden er sidst ændret: 22-07-2020 Til top