Veje og trafikVeje og trafik

På cykel og til fods

Stinetværket i Solrød Kommune binder kommunen sammen for cyklister og fodgængere.

Gode forhold for cyklister og fodgængere er med til at understøtte sunde transportvaner og mindre trængsel på vejene. Solrød Kommune har et godt, sammenhængende og veludbygget stinetværk. Det betyder, at der generelt er gode forhold for de bløde trafikanter.

Offentlig sti

Offentlige stier er anlagte kommunale og statslige stier, som skaber forbindelser mellem destinationer, hvor mange mennesker skal hen (stationer, skoler, idrætshaller, store virksomheder, m.m.). De er for både gående og cyklende. Enkelte steder er de opdelt i fortov og cykelsti eller cykelbane. I byzone er de typisk befæstede og belyste. I landzone oftest kun befæstede. I naturområder er stierne typisk anlagt som grusstier.

Stinetværk ad vej

Stinetværk ad vej er kortere vejstrækninger på lokalveje, der samler stinetværket og som betragtes som sikre, at færdes ad som fodgænger og cyklist. Flere steder er der chikaner på vejen for at sænke bilernes fart. I landsbyerne Jersie og Kirke Skensved er der anlagt 2-minus-1-vej, som giver cyklisterne lidt mere plads på lokalvejen.

Trafikindsatser til forbedring af stinetværket

Et stinetværk kan altid blive endnu mere sammenhængende for lette trafikanter. I kortet ses de trafikindsatser til forbedring af stinetværket, der er foreslået i forbindelse med gældende trafikplan. Du kan klikke på disse for at finde mere information.

Sikker skolevej

Der foretages løbende besigtigelse af de skoleveje, hvor elever og andre trafikanter giver udtryk for oplevet utryghed. Hvis dette giver anledning til justeringer af de fysiske trafikforhold, vil forslag til dette kunne ses under Trafikindsatser. Du kan klikke på de enkelte kommuneskoler i kortet, så nye borgere også får fornemmelse af, hvilke skoleveje der i givet fald kan anvendes som tilflytter.

Supercykelstier

Supercykelstier er stier med særlig høj standard og fremkommelighed. Stierne er særligt tænkt regionalt anvendt til daglig transport til skole, uddannelse og arbejde - som direkte stiforbindelser med høj fremkommelighed for cyklisterne. Solrød Kommune trådte i 2020 ind i supercykelstisamarbejdet sammen med kommunerne Køge og Roskilde med henblik på en tværkommunal aftale om en supercykelsti fra Køge via Havdrup til Roskilde.

Den foreløbige linjeføring kan ikke ses på kortet her, men kan ses under Trafikindsatser på hjemmesiden.

Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top