Veje og trafikVeje og trafik

I bil

Få overblik over vejnettet i Solrød Kommune.

Solrød Kommunes vejnet er overordnet opdelt i 2 kategorier, der har forskellige funktioner og udformninger:

  • Trafikveje
  • Lokalveje

På trafikvejnettet afvikles den gennemkørende trafik. Indsatserne på disse veje understøtter god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed.

Lokalveje omfatter alle de øvrige veje i kommunen. Her afvikles trafikken i de lokale områder. Kommunens indsatser på lokalveje tilgodeser især trafiksikkerhed for de lette trafikanter.

På kortet kan du se de påbudte og anbefalede hastigheder på trafikvejene.

Siden er sidst ændret: 11-03-2021 Til top