Vand og naturVand og natur

Vandløb og søer

Solrød Kommune vedligeholder alle de offentlige vandløb.

Vedligeholdelse af vandløb og søer

I Solrød Kommune findes ca. 40 km vandløb, der transporterer vand og næringsstoffer fra naturområder, dyrkede marker og byer til Køge Bugt. 

Det er kommunen, der vedligeholder alle de offentlige vandløb. Ligger vandløbene på kommunegrænsen, er det aftalt med nabokommunen, hvem der sørger for vedligeholdelsen. Private vandløb og dræn skal vedligeholdes af lodsejerne i fællesskab.

Lodsejernes pligter i forhold til offentlige vandløb

I forhold til de offentlige vandløb har lodsejerne pligt til at modtage den grøde, der bliver slået og opsamlet fra vandløbet samt det materiale, der bliver gravet op fra vandløbets bund. Er der af hensyn til lodsejeren anlagt broer eller røroverkørsler, er det lodsejerens pligt at vedligeholde dem og fjerne blade, grene m.m., der kan hindre vandet i at løbe væk. 

På begge sider af vandløb i landzone skal der være to meter brede bræmmer, der bl.a. ikke må dyrkes eller jordbehandles. Bræmmerne skal beskytte vandløbet og sikre, at vandløbets brinker ikke skrider ud. Samtidig er bræmmerne et fristed for markens fugle og dyreliv. Staten fører tilsyn med reglerne om to meter bræmmer og har pligt til at indberette overtrædelser af reglerne. 

Du kan læse mere om lodsejernes rettigheder og pligter i regulativerne for de enkelte vandløb. 

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top