Vand og naturVand og natur

Kemisk bekæmpelse

Her kan du læse om, hvornår man benytter kemisk bekæmpelse, og hvordan man gør det.

Hvis bjørneklobestanden ikke er indenfor to meter fra et vandløb eller anden natur, er det tilladt at bruge kemisk bekæmpelse. Glyphosat har en effektiv virkning og er godkendt til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Danmark.

Hvordan gør jeg?

Der er flere metoder til kemisk bekæmpelse. Man kan bruge en rygsprøjte og afskærmet sprøjtelanse eller med weed wiper eller pensling. Disse metoder bruges for at undgå, at al anden vegetation også tager skade.

Hvornår skal jeg gøre det?

Det anbefales at starte bekæmpelsen tidligt om foråret, hvor planterne er omkring 20-25 cm høje. Det kan være nødvendigt med endnu en behandling inden udgangen af maj, da nye planter kan spire efter første behandling.

Vær opmærksom på ...

Sprøjtning skal ske i tørt og stille vejr, så andre planter ikke tager skade af en evt. spredning af bekæmpelsesmidlet.

Læs mere om kemisk bekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside eller i denne folder.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top