Vand og naturVand og natur

Græsning

Her kan du læse om, hvornår man benytter græsning som bekæmpelsesmetode, og hvordan man gør det.

Græsning er en effektiv og miljøvenlig metode til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Især får er gode til at spise planten.

Får

Hvordan gør jeg?

Ved græsning æder dyrerne planten og udsulter den. Afhængigt af størrelsen på bestanden af Kæmpebjørneklo skal man sørge for, at græsningstrykket er moderart til højt. Får er gode at bruge, da de græsser både på små og store planter af Kæmpebjørneklo. Kvæg kan også benyttes, men det afhænger af race, hvor effektive de er.

Hvornår skal jeg gøre det?

Græsning kan foretages i hele plantens vækstsæson fra marts-oktober og gerne flere år i træk med moderat til højt græsningstryk.

Vær opmærksom på ...

Nogle dyr kan have følsom hud og være overfølsom overfor Kæmpebjørnekloens saft.

Enkelte planter kan stå udenfor dyrernes rækkevidde og skal bekæmpes manuelt.

Læs mere om græsning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bjørneklo på ydersiden

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top